Agenda: Een klant aanmaken

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij het bepalen van de klant van de rit, bepaalt u in de meeste gevallen ook waar de factuur naartoe moet. Tevens kunt u op de klant diverse indicaties voor de desbetreffende klant opgeven. We zullen in deze verkorte handleiding een basis klant inrichting doornemen, een uitgebreidere handleiding volgt in de handleiding voor het Klantenonderhoud, waarin alle velden zullen zijn opgenomen.

Het klanten onderhoud kunt u benaderen door de toetsencombinatie Ctrl+K te gebruiken vanuit het hoofdscherm of door in de menubalk Extra -> Onderhoud -> Klanten te kiezen.

Agenda Klant onderhoud

In het klantenonderhoud ziet u alle klanten geregistreerd staan. In dit overzicht staan klanten soms twee keer. De lijst wordt gesorteerd op naam, maar OOK op verzekerdennummer en debiteurnummer. Er is een systeemoptie aanwezig om klanten te sorteren op geboortedatum in plaats van verzekerdennummer.

Om een klant aan te maken gebruikt u (vanuit het klantenonderhoud) de toetsencombinatie Alt+N, of u drukt op de knop Nieuw. Er opent een nieuw venster.

Tabblad Algemeen

Agenda Klant onderhoud Invoervenster

In dit screenshot ziet u een klant die volledig is ingericht.

Het eerste veld dat u ziet is het veld Naam. Hier kunt u de naam van de klant invoeren. U kunt dit naar eigen inzicht invoeren. U zoekt op de inhoud van dit veld in het klantenonderhoud venster en in het ritvenster, mocht u hier de klantnaam in willen voeren. U kunt zelf de keuze maken om de naam in te voeren als 'Jansen, P.' of 'P. Jansen'. Ons advies is om de schrijfwijze 'Jansen, P.' te hanteren, u bent er echter vrij in om anders te kiezen.

Naast het veld Naam ziet u het veld Code. Indien dit veld niet grijs is, kunt u hier zelf een code invoeren, of automatisch een code laten genereren door WinTax door op de uitroepteken naast het veld Code te drukken. Een code zal worden gegenereerd op basis van wat u in het veld Naam hebt ingevoerd. Indien het veld Code grijs is, zal de code automatisch worden gegeneerd door WinTax.

Na de code vindt u het veld Postcodes. U kunt hier in het eerste veld de cijfers van de postcode invoeren, in het volgende kleinere veld kunt u de letters van de postcode invoeren. In het veld naast de postcode, kunt u het huisnummer invoeren. Wanneer u de Tab-toets indrukt om naar het volgende veld te gaan, zal het veld Adres (op basis van postcode en huisnummer EN indien beschikbaar) automatisch aangevuld worden. Ook worden het veld OV zones en Landcode automatisch gevuld. Wanneer postcode en huisnummer incorrect zijn, zullen deze wegvallen. Wanneer postcode en huisnummer correct zijn, zullen ook de velden locatie worden gevuld. Dit veld bevat XY-coordinaten, volgens het Rijksdriehoekscoördinaten stelsel. Wanneer u beschikt over het OV-zone bestand, zal ook de OV-zone van het desbetreffende adres worden ingevuld.

In het veld Telefoonnr kunt u het telefoonummer invoeren van de klant, in het veld Mob. kunt u een mobiel nummer ingeven (als u dit niet reeds heeft ingevoerd in het veld Tel). In het veld Nood kunt u een noodnummer invoeren. Meer informatie over het noodnummer vindt u in de pagina Noodnummer

Nadat bovenstaande gegevens zijn ingevuld kan het postadres worden ingevoerd. Door op de uitroepteken naast het veld Post1 te klikken wordt het postadres automatisch gevuld aan de hand van de ingevoerd gegevens in het veld Naam, Postcode en adres. Om een extra regel tussen de aanhef (Post1) en het adres (Post2) toe te voegen, ten behoeve van bijvoorbeeld een T.a.v. regel, klikt u naast Post2 op de uitroepteken. De inhoud van Post2 en Post3 schuift door naar respectievelijk Post3 en Post4.

Nadat u (desgewenst) geboortedatum en geslacht heeft ingevoerd, kunt u de indicaties opgeven voor de klant.

Tabblad Indicaties

In het tabblad Indicaties kunt u opgeven welke bijzondere indicaties de klant (recht op) heeft, bijvoorbeeld Begeleiding, Rechtstreeks- of solo vervoer. Tevens kunt u hier de hulpmiddelen die de klant gebruikt aanvinken, bijvoorbeeld een rolstoel of rollator.

Nadat u de indicaties heeft ingevuld, kunt u de tariefstelling instellen.

Tabblad Financieel

In het veld Zonetarief kunt u het zonetarief dat van toepassing is voor de desbetreffende klant selecteren. Nadat u het zonetarief heeft ingevoerd, kunt u het postadres invoeren.

Met de bovenstaande gegevens kunt u een basis klant aanmaken. De volledige handleiding voor klanten vindt u in de handleiding voor het klantenonderhoud.

Klant aanmaken via externe koppeling

Ook is het in WinTax mogelijk om klanten te laten aanmaken door externe partij. Een voorbeeld van een externe partij die klant gegevens aanlevert is Multicard. Multicard doet het beheer van de klant en of pas gegevens van bijvoorbeeld WMO of WVG project. Via een SOAP koppeling kunnen deze klant gegevens worden aangeleverd aan WinTax. Om dit te realiseren moet wel een soap koppeling geconfigureerd zijn.