Agenda: Een rit versturen

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Rit versturen

Om een rit te versturen naar een chauffeur, dient de desbetreffende chauffeur te zijn toegewezen aan de rit. Het toewijzen van een chauffeur kan op twee manieren gebeuren.

De eerste manier is door het openen van de desbetreffende rit. Wanneer u de rit heeft geopend, vult u de chauffeur en de wagen in op de rit. Wanneer u het eerste veld (meestal chauffeur) van de twee heeft ingevuld, zal mogelijk, wanneer de chauffeur al in dienst is en er een wagen gekoppeld is aan de dienst van deze chauffeur, de ander (meestal wagen) automatisch ingevuld worden. Waarna u uw wijziging hebt bevestigd door op OK of Enter te drukken (en de chauffeur is in dienst genomen) dan zal het venster om de rit te versturen verschijnen.

De tweede manier van het toewijzen van de rit is door de gewenste rit te selecteren en de toets 'v' in te drukken. Wanneer u de toets indrukt, zal een lijst van beschikbare chauffeurs uit het dienstenoverzicht worden weergegeven.

Agenda: Rit verzenden

U kunt de gewenste chauffeur invoeren door deze met de muis aan te wijzen, of door het onderstreepte nummer vóór de naam van de chauffeur in te toetsen.

Waarna u de chauffeur heeft toegewezen, zal het venster om de rit te versturen verschijnen.

Agenda: Rit verzenden via datacomm

De vervoersoort zal automatisch bepaald worden, op wat in zonetarief onderhoud of klantonderhoud staat ingesteld, wanneer u deze op '(Automatisch)' laat staan. In het veld Extra kunt u eventuele extra tekst invoeren die naar de datacomm verstuurd dient te worden. Hier zal, wanneer de rit al is voorzien van gegevens in de Extra, deze inhoud ook te lezen zijn.

Wanneer u de rit wilt verzenden naar het voertuig klikt u op OK drukt u op Enter. Het venster verdwijnt en de rit wordt bijgewerkt met de juiste datacommunicatie kleur, 'verstuurd, maar nog niet bevestigd' of 'bevestigd door de chauffeur', afhankelijk van of u datacommunicatie gebruikt.

Wanneer u de rit nog niet wilt verzenden klikt u op nog niet verzenden of drukt u op de Escape toets. Het venster verdwijnt en de rit wordt bijgewerkt met de juiste datacommunicatie kleur, 'voorgepland'. U kunt de rit later verzenden door de rit te openen, op OK te klikken of op Enter te drukken, waarna het venster om de rit te versturen weer verschijnt. Tevens kunt u de toetsen 'V' en '0' achtereenvolgens indrukken, waarna het venster om de rit te versturen wederom verschijnt.

Auto sturen versturen

In Wintax is er de mogelijkheid om ritten ook automatisch te kunnen versturen naar terminals. In het onderhoud van de desbetreffende wagen dient het vinkje autosturen aan te staan.

Autosturen.png

Om vervolgens ritten in de toekomst ( bijvoorbeeld vandaag of morgen ) klaar te zetten dient men de volgende handelingen te doen. De ritten die men automatisch wil gaan versturen dien klaar gezet te worden met de juiste naam van de chauffeur en de juiste wagen aan de rit gekoppeld.

In onderstaand voorbeeld gaan we er vanuit dat we een rit voor morgen willen gaan voorplannen en klaar zetten voor autosturen. Plan de betreffende rit in op een chauffeur en op de wagen waar hij/zij op gaat rijden. Als de chauffeur en de wagen staan ingevuld in de rit. Druk dan voor dat je op “OK” drukt ook de shift toets in, houd deze ingedrukt en druk op de “ok”toets.

Shift en ok.png

Wintax vraag nu of je de rit wilt versturen of dat je dat nog niet wilt doen. Dit wil je nog niet doen want dit wil je de volgende ochtend pas laten doen als de chauffeur in dienst komt. Dus kies voor “nog niet verzenden”. In het hoofdscherm zul je nu zien dat de tijd van de rit licht paars kleurt en dat de rit klaar staat om verzonden te worden.

Om nu de rit klaar te zetten om automatisch te versturen moet je als je in de hoofdweergave op de rit staat op de toets combinatie CTRL + D moeten drukken.

CTRL D.png

WinTax stelt de vraag :

Zeker weten.png

Druk hier op "ja". Je zult nu zien dat de rit kleur gewijzigd is ( kleur is gewijzigd in donker paars ).

De rit staat nu klaar voor automatisch versturen, dit kun je ook zien /checken door te kijken in de “log” van de rit. De rit staat nu klaar voor verzenden. Zodra de chauffeur vervolgens inlogt met zijn nummer en op de voor geplande voertuig, dan zal WinTax de rit automatisch naar de chauffeur versturen.

Voor deze instellingen zijn in de server ini wel twee instelling van afhankelijk.De supportdesk kunnen deze instellingen voor u aanpassen en u hier desgewenst advies over geven, hoe deze het beste zijn in te stellen.

 • fAutoDatacommTripsChrono - Automatisch versturen van ritten op chronologische volgorde of niet.


fAutoDatacommTripsChrono

De functie fAutoDatacommTripsChrono zorgt voor Automatisch versturen van ritten op chronologische volgorde of niet.

Als deze functie UIT staat werkt het op de volgende wijze

 • Desbetreffende chauffeur zal in dienst genomen worden.
 • Alle ritten of samenstellingen die op dat moment klaar staan voor autosturen en binnen de ingesteld tijd van iAutoTripSendMinutesLimit vallen worden verstuurd.
 • Vervolgens zal de chauffeur de ritten gaan uitvoeren ( starten en stoppen ).
 • Zodra alle ritten uitgevoerd zijn en de chauffeur geen actieve rit meer heeft zal na het laatst ontvangen stoppen bericht onderstaande weer in werking treden ( let op dit gebeurd dus niet bij het beëindigen van de rit ).
 • Elke hele minuut controleert WinTax of deze ritten wel binnen fAutoDatacommTripsChrono minuten liggen en zo ja, stuurt deze weer alle ritten die op dat moment klaar staan voor autosturen.
 • Als de ingestelde tijd iAutoTripSendMinutesLimit nog niet is bereikt zullen de ritten die klaar staan nog niet worden verstuurd, dit zal pas gebeuren na de hele minuut dat de eerst volgende rit wel binnen de gesteld tijd valt.

Als deze functie AAN staat werkt het op de volgende wijze

 • Desbetreffende chauffeur zal in dienst genomen worden.
 • De eerste rit of samenstelling die op dat moment klaar staat voor autosturen en binnen de ingesteld tijd van iAutoTripSendMinutesLimit valt wordt verstuurd.
 • Vervolgens zal de chauffeur de rit of samenstelling gaan uitvoeren ( starten en stoppen ).
 • Zodra het stop bericht is ontvangen zal WinTax direct verder scannen.
 • De eerste rit of samenstelling die op dat moment klaar staat voor autosturen en binnen de ingesteld tijd van iAutoTripSendMinutesLimit valt zal direct worden verstuurd.
 • Als de ingestelde tijd fiAutoTripSendMinutesLimit nog niet is bereikt zal de rit of samenstelling die klaar staat nog niet worden verstuurd, dit zal pas gebeuren na de hele minuut dat de rit of samenstelling wel binnen de gestelde tijd iAutoTripSendMinutesLimit valt.

iAutoTripSendMinutesLimit

De functie iAutoTripSendMinutesLimit is een instelling waarin het maximale aantal minuten tussen eerstvolgende automatisch verzonden rit(ten) kan worden ingesteld.

Als deze functie op 0 minuten staat werkt het op de volgende wijze

 • fAutoDatacommTripsChrono =True
  • Ritten worden chronologisch verstuurd er is geen maximale tijd dus elke nieuw opvolgende rit of samenstelling die op dat moment klaar staat voor autosturen wordt verstuurd.
 • fAutoDatacommTripsChrono =False
  • De eerste rit wordt niet verstuurd op de minuut.
  • Ook zullen ritten niet op basis van stoppen bericht worden verstuurd.