Agenda: Extra vensters

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Er is een aantal hulpvensters in WinTax te vinden, die het werk vereenvoudigen. Deze zijn allen te openen door in WinTax Agenda Extra te kiezen, en daar het venster te openen.

Dataresetbericht versturen

Met het versturen van een Dataresetbericht kan een dataterminal gereset worden. De meest voorkomende vorm het het resetten van een alarmbericht, de alarm melding die in WinTax wordt getoond zal hiermee opgeheven worden. Hoe gaat u te werk?

U kiest de chauffeur en de wagen en geeft middels het vinkje aan " Alleen alarm resetten" , druk vervolgens op 'ok' het alarm bericht zal gereset worden.

Resetbericht.png

Spraakoproeplijst

Een spraakoproeplijst is een lijst van chauffeurs die een verzoek hebben ingediend om contact op te nemen. Zij kunnen dit verzoek doen vanuit bepaalde terminals.

Agenda Spraakoproep lijst

U ziet hierboven een screenshot van een spraakoproeplijst, waarin een chauffeur de aanvraag om gebeld heeft gedaan. De chauffeur heeft deze aanvraag 2 keer gedaan, de laatste keer om 13.31 uur. Wanneer u een koppeling met de telefonie centrale heeft, kunt u, door op de desbetreffende chauffeur met de muis te dubbelklikken, direct vanuit WinTax terugbellen naar de chauffeur. Indien u geen koppeling met de telefonie centrale heeft, kunt u de oproep verwijderen door met de muis te dubbelklikken op de chauffeur.

Samenstelling ritoverzicht

Het samenstelling ritoverzicht geeft een totaal beeld weer, van wat de geplande volgorde is van de geselecteerde samenstelling. Wanneer u een samenstelling met Tracking & Tracing heeft gepland, zal hier de geplande volgorde worden weergegeven. Tevens zal de samenstelling in de juiste volgorde worden verstuurd naar de terminal, indien uw terminal dit ondersteunt.

Agenda Samenstelling ritoverzicht

In het screenshot hierboven ziet u dat de selectieregel is gezet om een samenstelling van 4 ritten. Deze samenstelling is gepland met Tracking & Tracing, waarbij ook de volgorde is bepaald door WinTax. In het samenstelling ritoverzicht zit u allereerst 4 ophaaladressen, met de geplande ophaaltijden en de bijbehorende adressen en klantnaam, gevolgd door de 4 afzetadressen, met de geplande afzettijden en de bijbehorende adressen en klantnaam.

Als laatste ziet u een regel met hoeveel mensen er maximaal in het voertuig zitten gedurende de gehele samenstelling.

Chauffeur ritoverzicht

Het chauffeur ritoverzicht geeft een korte weergave van de actieve ritten van de chauffeur, plus de ritten die wel al zijn ingedeeld op de chauffeur, maar nog niet zijn verstuurd. Zo voorkomt u een dubbele plannen.

Rit telefoonnummer overzicht

Het rit telefoonnummer overzicht geeft een overzicht weer van alle telefoonnummers die betrekking hebben op de geselecteerde rit. Zo ziet u direct het telefoonnummer van de chauffeur, de klant en van een eventuele overige bestemming. Van klant en chauffeur, is ook het Nood telefoonnummer direct zichtbaar.

Agenda Rit telefoonnummer overzicht

Hier boven ziet u een screenshot van het rit telefoonnummer overzicht, met een verwijzing waar het telefoonnummer vandaan komt.

Wanneer u een koppeling met de telefoniecentrale heeft, kunt u vanuit dit venster ook direct bellen. Wanneer u een van de regels dubbelklikt, verschijnt het venster waarmee u kunt uitbellen.

Agenda Rit telefoonnummer overzicht uitbellen

Wanneer u een regel heeft gekozen die meerdere telefoonnummer bevat, kiest u het juiste nummer, en drukt u op Enter of klikt u op OK. Er zal nu direct gebeld worden.

Sectoroverzicht

Het sectoroverzicht geeft een overzicht van de aanwezige sectoren in WinTax en de chauffeurs of wagens die zich in de desbetreffende sector bevinden, met de bijbehorende status.

Datacommunicatie popups

Binnen WinTax Agenda is er een aantal datacommunicatie popups te vinden, welke worden getoond nadat er vanuit de datacommunicatie een actie is verstuurd, waarop de centralist actie dient te ondernemen.

  • Afhandeling loosmelding vanuit datacommunicatie
Datacommunicatie Loosmelding afhandelen.png
De loosmelding wordt door de centralist geaccordeerd en de loosreden wordt in de rit opgeslagen.
Indien vanuit de datacomm terminal reeds een loosreden is aangegeven, wordt deze reeds voorgetoond in het datacommunicatie actievenster.
De popup wordt getoond aan alle gebruikers die in het gebruikersonderhoud zijn aangegeven als centralist
Indien één centralist het bericht heeft afgehandeld, verdwijnt het bericht bij andere ingelogde centralisten


  • Afhandeling loosmelding vanuit datacommunicatie met gekoppelde retourrit
Datacommunicatie Loosmelding afhandelen met retour.png
De loosmelding wordt door de centralist geaccordeerd en de loosreden wordt in de rit opgeslagen. Tevens wordt een eventuele gekoppelde retourrit geannuleerd, indien voor 'Loos + Retour annuleren' wordt gekozen
Indien vanuit de datacomm terminal reeds een loosreden is aangegeven, wordt deze reeds voorgetoond in het datacommunicatie actievenster.
De popup wordt getoond aan alle gebruikers die in het gebruikersonderhoud zijn aangegeven als centralist
Indien één centralist het bericht heeft afgehandeld, verdwijnt het bericht bij andere ingelogde centralisten


  • Afhandelingen begin dienst acceptatie
Datacommunicatie begin dienst bevestiging.png
De dienst wordt gestart indien Ja wordt gekozen. Een reden kan opgegeven worden, wanneer Nee wordt gekozen, wordt de dienst niet gestart en wordt de reden via een datacommunicatie tekstbericht verzonden naar de chauffeur.
De popup wordt getoond aan alle gebruikers die in het gebruikersonderhoud zijn aangegeven als centralist
Indien één centralist het bericht heeft afgehandeld, verdwijnt het bericht bij andere ingelogde centralisten


  • Afhandeling begin dienst met onbekende wagen
Datacommunicatie begin dienst met onbekende wagen.png
De wagen dient gekozen te worden. Indien vervolgens Ja wordt gekozen, wordt de dienst gestart.
Indien Annuleren wordt gekozen, wordt het venster voor de gebruiker genegeerd.
De popup wordt getoond aan alle gebruikers die in het gebruikersonderhoud zijn aangegeven als centralist
Indien één centralist het bericht heeft afgehandeld, verdwijnt het bericht bij andere ingelogde centralisten