Agenda: Onderhoud/Chauffeurs

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In het chauffeur onderhoud, kunt u uw chauffeurs registreren.

Chauffeur onderhoud

Chauffeur onderhoud begin.png

In dit screenshot ziet u een volledige inrichting. U kunt hier kiezen uit de verschillende knoppen:

 • Nieuw: voor het aanmaken van een nieuwe chauffeur
 • Aanpassen: voor het aanpassen van een reeds bestaande chauffeur
 • Verwijderen: voor het verwijderen van een chauffeur
  • Klonen: Met deze knop maakt u een rechtreekse kopie van de reeds bestaande chauffeur, u hoeft alleen een andere code aan te maken om een nieuwe uniek chauffeur te krijgen.
 • Gebr. rapp. .. : Met deze knop kunt u voor of over de chauffeur een gebruikers rapportage melding maken die dan op de betreffende chauffeur zichtbaar is.
 • Code's: met de knop Code's kan een lijst worden opgevraagd van reeds bestaande code's en nummers van chauffeurs
 • Zoeken(f11): Met de knop zoeken kan in de lijst van chauffeur gezocht worden.

Tevens is er ook de mogelijkheid om een filter te hebben op de chauffeur lijst.

U kunt door op het dropdown knopje klikken en zit de verschillende mogelijkheden van filteren.

Chauffeur onderhoud filter.png

Alle chauffeurs: Deze weergave laat alle chauffeurs zien.

 • Chauffeurs in contract: Deze weergave laat alle chauffeurs zien die momenteel in contract zijn ( dus die binnen begin en eind datum vallen ).
 • Chauffeurs uit contract: Deze weergave laat alle chauffeurs zien die momenteel buiten contract zijn ( dus die buiten begin en eind datum vallen ).
 • Chauffeurs in dienst: Deze weergave laat alle chauffeurs zien die momenteel in dienst ( F12 dienst overzicht ) zijn.
 • Chauffeurs niet in dienst: Deze weergave laat alle chauffeurs zien die momenteel niet in dienst ( F12 dienst overzicht ) zijn.
 • Chauffeurs extern: Deze weergave laat alle chauffeurs zien waarop het vinkje extern staat aangevinkt.
 • Chauffeur niet extern: Deze weergave laat alle chauffeurs zien waarop het vinkje extern niet staat aangevinkt.

Onderstaand zullen we verder uitleggen wat de inhoud van de verschillende velden is om een chauffeur in te richten.

Tabblad Algemeen

Als u de nieuw knop kiest komt u in het eerst tabblad algemeen.

Chauffeur tabblad algemeen.png
 • Code: De code is de unieke identificatie op de chauffeur.
 • Naam: Hier kunt u de naam ingeven van de chauffeur,er is in dit veld neit een specifieke beschrijving hoe en op welke manier u dit kunt doen, wij adviseren u te beginnen met de achternaam van de chauffeur gevold door de toevoegingen en eventuele voorletters of voornamen, op deze manier zal het zoeken altijd gemakkelijk blijven.
 • Roepnaam: Hier kunt u de roepnaam van de chauffeur plaatsen.
 • Adres & nr: Bij adres & nummer kun u het adres van de chauffeur plaatsen, met de functie toetsen F11 & F12 kunt u zoeken naar het juiste adres, dit adres veld op de zelfde manier als alle overige adres velden in WinTax.
 • Telefoon: Bij telefoon kunt u het telefoon nummer van de chauffeur plaatsen. In dit veld kunt u meerdere telefoonnummers kwijt het beste is deze scheiden door middel van een spatie of een scheiding teken.
 • Nood: Hier kunt u het noodnummer van de chauffeur plaatsen . ( Hiermee wordt bedoeld het telefoon nummer van wie gebeld moet worden als er bijvoorbeeld iets met de chauffeur aan de hand mocht zijn.
 • Wagen thuis: Als de chauffeur de wagen thuis heeft staan, kunt u dat aangeven door middel van dit vinkje.
 • Geslacht: Spreekt voor zich man of vrouw
 • Geboortedatum: Hier kunt u de geboortedatum van de chauffeur plaatsen.
 • Geboorteplaats: Hier plaats u de plaat van geboorte van de chauffeur.
 • Begin contract d.: Hier kunt u de begin datum van het contract van de chauffeur plaatsen.
 • Einde: Bij einde kunt u de eind datum van het contract invullen, als u als voorbeeld een chauffeur na de ingevulde datum invult zal WinTax hier op waarschuwen.
 • Post1,2,3&4: Bij de posten 1,2,3&4 kunt u de adres gegevens plaatsen van de chauffeur.
 •  !: De knop met het uitroep teken, als men hier op drukt zorgt er voor dat de Postgegevens van de adres gegevens hierheen worden gekopieerd.
 •  !!: De knop met het dubbele uitroep teken zorgt ervoo dat de posten 2 & 3 een post omlaag worden gezet zodat op post 2 bijvoorbeeld een TAV of andere aanhef geplaatst kan worden op de chauffeur.
 • Email: Hier kunt u het email adres plaatsen van de chauffeur. Deze kunt u bijvoorbeeld weer makkelijk gebruiken als u gebruik maakt om bijvoorbeeld rit opdrachten per email aan de chauffeur wilt emailen, dan kan dit email adres direct worden overgenomen.
 • Vaste samenst.: In de linker drop down kunt u kiezen als deze chauffeur een vaste samenstelling rijdt om de "heen" samenstelling te registreren. Aan de rechter kan kunt u de vaste "retour" samenstelling plaatsen.
 • Pasfoto: Door het kiezen van de knop pasfoto kan men een pasfoto van de chauffeur uploaden.
 • Tips: Bij Tips kunnen speciale tips gemaakt worden specifiek voor een chauffeur, uitleg over de speciale tips vind u hier.
 • Log: In het Log worden alle zaken bijgehouden die op de chauffeur worden gewijzigd.
 • Memo: Dit is feitelijk een kladblok functie waar u allerlei zaken kunt noteren die van belang zijn over deze chauffeur. Zodra de chauffeur een memo op zijn naam heeft staan is dit te zien in het chauffeur onderhoud aan de prikker.
  Chauffeur onderhoud prikker.png
 • Bestanden: Bij bestanden kunnen diverse bestanden van en voor de chauffeur worden geplaatst.
 • Ziek & vakantie: Hier kunnen ziek en vakantie dag van een chauffeur worden bijgehouden een volledige uitleg van ziek en vakantie perioden vind u hier.
 • Vrij: In het chauffeur onderhoud kunnen vrije velden gemaakt worden om extra zaken op de chauffeur op een zelf gekozen vaste plaats vast te leggen, meer info over het maken van vrij velden vind u hier.
 • BSN: Hier noteert u het BSN nummer van de chauffeur. Dit BSN nummer wordt door verschillende koppelingen en plugins gebruikt om de chauffeur te identificeren. ( Als voorbeeld de datacommunicatie koppelingen, deze controleren aan de hand van het ingevoerde BSN nummer op de BCT de chauffeur ).
 • Kwaliteitsniveau:
 • Toegestane administratie:
 • Administratie:
 • WinTop Vestiging:
 • Efficiëntie: Soms kan het zijn dat een bepaalde chauffeur minder efficiënt is dan andere chauffeurs. Met de deze efficiëntie kan door middel van een percentage worden aangegeven hoe efficient de betreffende chauffeur is, standaard staat dit getal op 100, stel u vindt de chauffeur minder efficient dan geeft u deze als voorbeeld een waarde 70.

Tabblad Nummers

Chauffeurs nummers.png

Op het tabblad nummes zijn diverse nummers in te stellen.

 • Datacompasnummer - Sommige datacommunicatie terminals hebben een eigen pas om aan te melden. Dat nummer kan hier ingevuld worden
 • TaxiID token - Als een chauffeur middels een app is aangesloten op taxiid, heeft de chauffeur een eigen unieke code
 • Afstortnummer - Voor sommige afstortkluizen hebben chauffeurs een apart afstortnummer. Als in de afstortluis gewerkt wordt met een BSN nummer, dan kan deze optie uitgeschakeld worden. Neem hiervor contact op met support
 • Chauffeurspasnummer - Dit is het nummer van de chauffeurskaart die in de BCT gebruikt moet worden
  • Chauffeurspasnummer geldig tot - Dit is de vervaldatum van deze pas. In de vervaldatum weergave van WinTax is op een instelbare periode vooraf te zien dat deze pas gaat verlopen en kunt u uw chauffeur informeren dat de pas verlengd moet worden.
  • Beperkt - Sommige chauffeurs hebben alleen een taxitraining gehad voor doelgroepenvervoer. Als ze alleen hiervoor geslaagd zijn, kan hebben ze een beperking op hun pas. Middels dit vinkje is dit aan te geven dat ze deze beperking hebben.
 • Chauffeurspas PIN - Registratiemogelijkheid voor de pincode van de chauffeurskaart
 • Chauffeurspas PUK - Registratiemogelijkheid voor de PUKcode van de chauffeurskaart
 • Rijbewijsnummer - Voer hier het rijbewijsnummer van de chauffeur in
  • Geldig tot - Dit is de vervaldatum van het rijbewijs. In de vervaldatum weergave van WinTax is op een instelbare periode vooraf te zien dat het rijbewijs gaat verlopen en kunt u uw chauffeur informeren dat deze verlengd moet worden.
  • Rijbewijs C/D/E - Als een chauffeur een uitgebreider rijbewijs heeft is dat hier in te stellen en is er ook controle op bij de uitgifte van een rit. Indien een voertuig bijvoorbeeld een C rijbewijs vereist, maar de chauffeur heeft dit vinkje niet aan staan, dan volgt hier een waarschuwing op.
   Controle rijbewijzen.png
 • Werkboeknummer - Het kan voorkomen dat chauffeurs nog gebruik maken van de oude rijtijdenboekjes. Het actuele nummer dat in gebruik is kan hier invoerd worden.
  • Werkboek geldig tot - Vervaldatum van het werkboekje. Ook deze is in de vervaldata weergave inzichtelijk
 • ID/Paspoortnummer - ID of Paspoortnummer van de chauffeur
  • ID/Paspoortnummer geldig tot - Vervaldatum van het identiteitsbewijs van de chauffeur. Ook deze is in de vervaldata weergave inzichtelijk waarbij u uw chauffeur kan inlichten als zijn identiteitsbewijs gaat verlopen.

Voor inzage en gebruik van de vervaldataweergave kunt u verder lezen op Diversie opties en Diverse weergaven

Tabblad Competenties

Chauffeurs competenties.png
 • Gen. v. geldig tot
 • Rijv. bewijs geldig tot
 • EHBO geldig tot
 • BHV geldig tot
 • LRH geldig tot
 • Algemene bedrijfscursus geldig tot
 • Specifieke bedrijfscursus geldig tot
 • BCT XML inleze datum

Overige
Onder Overige is aan te geven welke extra vaardigheidscursussen en opleidingen een chauffeur heeft gevolgd. Als er voor een bepaalde klant een speciale vaardigheid wenselijk is, wordt er hierop binnen WinTax ook een controle uitgevoerd. Als deze controle niet succesvol is, ontvangt de planner hiervan een melding.

 • Sociale vaardigheden
 • VIP
 • CCV Directie
 • CCV Nationaal
 • Doelgroepenvervoer
 • CCV Int. Pendel
 • CCV Int. Landen 1
 • CCV Int. Landen 2
 • CCV Int. Landen 3
 • Medisch/epilepsie

Tabblad Financieel

Chauffeurs financieel.png
 • Provisie (%) - Als uw chauffeur op provisiebasis werkt, kunt u hier aangeven hoeveel procent provisie is afgesproken
 • OA Klant - Als uw chauffeur als onderaannemer werkt, kunt u hier de Onder Aannemer klant koppelen voo de Onderaannemer facturatie
 • Bank/Giro/IBAN - Hier kan het bankrekeningnumer ingevuld worden
 • Verbruiksoort - Bij verbruiksoort is het mogelijk om te registeren hoeveel Onderaannemer diensten er op deze chauffeur geregisteerd mogen of moeten worden.
 • Part-timer/oproepkracht - Hier kunt u aangeven of een chauffeur een part-time of oproepkracht is
  • P/O contract uren - Als bovenstaande optie is geactiveerd, kunt u hier aangeven hieveel contracturen een chauffeur heeft

Tabblad Chauffeursoverzicht webpagina

Chauffeurs overzicht webpagina.png
 • Gebruikersnaam - Hier kunt u zelf een gebruikersnaam voor de chauffeursportal aanmaken
  • E-mail adres als gebruikersnaam - De chauffeur kan zich eventueel aanmelden met het e-mailadres dat op het tabblad 'Algemeen'is ingesteld.
 • Wachtwoord - Definieer hier een wachtwoord voor de gebruiker

Overige

 • Ritten: Niet leeggemeld tonen
 • Geplande diensten: Eindtijden verbergen
 • Profiel: Algemeen en wachtwoord vergrendelen - Als u niet wilt dat de chauffeur zijn profiel en wachtwoord aanpast, dan is dat hier te blokkeren
 • Profiel: Pasfoto vergrendelen - Als u niet wilt dat de chauffeur zijn pasfoto aanpast, dan is dat hier te blokkeren
 • App gebruiker - Indien de chauffeur zich middels de WinTax app aanmeldt, dan wordt deze optie geactiveerd en het aantal beschikbare users met 1 verminderd.

Om te zien wat de resultaten van deze instellingen zijn voor de portal, kunt u middels Chauffeurs web pagina meer lezen of de webpagina.