Agenda: Opties

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Binnen WinTax zijn er verschillende opties die naar wens geactiveerd kunnen worden. Deze pagina is slechts een begin om inzicht te geven wat er beschikbaar is aan opties. Afhankelijk van uw gebruikersrechten kunt u zelf eventueel een aantal zaken aanpassen. Indien u dit niet kan, dient u dit te bespreken met uw eigen, interne, WinTax beheerder.

Persoonlijke opties

Weergave

Persoonlijke opties - Weergave.png

Vensters

Persoonlijke opties - Vensters.png

 • Taakbalk pop ups - Als dit vinkje aan staat ziet u de berichten als Popup, als het vinkje uit staat wordt het als venster getoond, u moet de melding daadwerkelijk bevestigen.

Voorbeeld van een Popup: Weergave Popup.png

Voorbeeld van een Venster: Weergave Venster.png

Overige

Persoonlijke opties - Overige.png

Deze computer

Computer opties.png

 • Datacommunicatie/PZN berichten tonen: Zodra dit vinkje geavtiveerd is zult u als gebruiker de datacommunicatie en PZN berichten die gegenereerd worden, getoond worden.

Systeem opties

De systeemopties zijn uitsluitend aan te passen via de server. Deze instellingen worden toegepast op de volledige WinTax omgeving, dus ook voor alle gebruikers zodra ze opnieuw inloggen in WinTax.

Hoofdinstellingen

Server opties - Hoofdinstellingen.png

Server

 • Server adres: Dit is het IP adres van de server of de naam van de server, waar vervolgen de cliënt mee communiceert.
 • Poort: Dit is de poort waarover de cliënt gecommuniceerd wordt, standaard is deze ingesteld op 4096

Tijden

 • Pauzes: Bij pauze is de keuze te maken in een aantal mogelijkheden om de pauzes op een dienst te bepalen. Onderstaan een lijst van mogelijkheden welke te kiezen zijn in het dropdown menu.
  • Vast
  • 60 min. per 8 uur (1 op 8)
  • 60 min. per 9 uur (1 op 9)
  • 30 min. per 8 uur (1 op 16)
  • 30 min. per 9 uur (1 op 18)
  • 15 min. per 8 uur (1 op 32)
  • 15 min. per 9 uur (1 op 36)
  • Automatisch
 • Tijd: Kiest men voor vast of automatisch dan zal de ingevoerde tijd als pauze tijd gelden.
 • Nachtpauze: Hier geeft u aan hoe laat de nacht pauze start en eindigt. Als chauffeur vervolgens binnen dat bestek pauze neemt zal dit aangemerkt worden als nachtpauze.
 • Standaard wastijd: Hier kan een aantal minuten ingevuld worden welke als standaard tijd voor het wassen van het voertuig worden berekend, standaard staat deze waarde op nul.

Datacommunicatie

Server opties - Datacommunicatie.png
Server opties - Datacommunicatie - Automatisch.png
Server opties - Datacommunicatie -Stilstand.png

Speciale velden

Server opties - Speciale velden.png

Memo

Server opties - memo.png

Overige

Overige

Server opties - Overige.png
 • starttijd ( dropdown)

In het dropdown menu zijn een 3 tal opties te kiezen,

 1. Starttijd automatisch op toewijstijd als geen datacommunicatie. Zorgt er voor dat als een rit leeg gemeld wordt en er een wagen op de rit staat die geen datacommunicatie heeft dan de starttijd automatisch gevuld wordt met de toewijstijd.
 2. Starttijd automatisch op rittijd als geen datacommunicatie. Zorgt er voor dat als een rit leeg gemeld wordt en er een wagen op de rit staat die geen datacommunicatie heeft dan de starttijd automatisch gevuld wordt met de rittijd.
 3. Starttijd niet automatisch toewijzen als geen datacommunicatie. Zorgt er voor dat als een rit leeg gemeld wordt en er een wagen op de rit staat die geen datacommunicatie heeft dan de starttijd niet gevuld wordt.
 • klantadressen in klantenlijst

Deze optie zorgt er voor dat in de klantenlijst ( CTRL+K) het adres van de klant onder de klant naam komt te staan.

Met adres regel: Klant naam met adresregel.png

Zonder adres regel: Klant naam zonder adresregel.png

 • Chauffeur en wagen behouden bij kopiëren

Zorgt er voor dat de chauffeur en wagen op de rit blijven staan bij het kopiëren van een rit.

 • Chauffeur en wagen behouden bij retouroptie

Zorgt er voor dat de chauffeur en wagen op de rit blijven staan bij het retour kopiëren van een optie rit.

 • Vaste ritten door kopiëren

Zodra dit vinkje staat aangevinkt zullen vaste ritten door gekopieerd worden het aantal weken wat u vervolgens ingeeft in het venster voor "weken". Elke vaste rit zal dat aantal weken in de toekomst worden door gekopieerd vanaf de huidige datum.

 • Allen 's nachts

Als dit vinkje aan staat wordt het door kopiëren in de nacht uitgevoerd. Dit is handig vooral als u veel ritten heeft die door gekopieerd moeten worden, dan gebeurt dit in de nachtelijke uren, veelal de tijd dat de server veel minder activiteiten te verwerken heeft dan overdag.

 • Uitzonderingen via (de)annuleren

Als dit vinkje aan staat worden de ritten wel geboekt op de uitzondering periode, maar worden geannuleerd weergegeven. Als het vinkje uit staat zullen de ritten niet geboekt worden en dus ook helemaal niet te zien zijn.

 • Debiteurnummers vergrendelen

Als dit vinkje aan staat is het debiteur nummer veld op klant vergrendeld en kan niet bewerkt worden.

 • Redenvenster bij annulering

Als dit vinkje aan staat betekend dit dat bij het annuleren van een rit door de gebruiker een reden opgegeven dient te worden bij het annuleren van de rit.

Onderstaande Annulering redenen staan standaard in WinTax:

 1. Afgebeld
 2. Ziek
 3. Dubbel ingevoerd
 4. Alleen heen
 5. Alleen retour
 6. Onuitvoerbare rit

Naast bovenstaande standaard redenen kunnen nog een aantal redenen ingevoerd worden in de server ini, deze kunt u dus bedrijf specifiek aanmaken.

 • Eindtijd ( dropdown)

In het dropdown menu zijn een 3 tal opties te kiezen,

 1. Eindtijd automatisch op berekende eindtijd als geen datacommunicatie. Zorgt er voor dat als een rit leeg gemeld wordt en er een wagen op de rit staat die geen datacommunicatie heeft dan de eindtijd automatisch gevuld wordt met de berekende eindtijd.
 2. Eindtijd automatisch op leegmeld tijd als geen datacommunicatie. Zorgt er voor dat als een rit leeg gemeld wordt en er een wagen op de rit staat die geen datacommunicatie heeft dan de leeg meld tijd automatisch gevuld wordt met de huidige tijd.
 3. Eindtijd niet automatisch toewijzen als geen datacommunicatie. Zorgt er voor dat als een rit leeg gemeld wordt en er een wagen op de rit staat die geen datacommunicatie heeft dan de eindtijd niet gevuld wordt.
 • Adressen vergrendelen bij aanpassen

Als dit vinkje aanstaat dat kunnen de gebruikers met standaard en uitgebreide WinTax agenda rechten de adressen op de ritten niet aanpassen. Alleen gebruikers met volledige rechten kunnen de adressen op de geboekte ritten aanpassen.

 • Beperkte toegang tot memo's

Geeft een beperkte toegang tot de memo velden.

 • Vervaldata weergave grenzen

Voor het veld "Km" kan een getal in kilometer worden ingevuld. Het getal wat hier komt te staan geeft aan hoeveel kilometer voordat er melding gemaakt dient te worden van het onderhoud item in de vervaldata weergave. Als voorbeeld stelt u in 4000, en u heeft een wagen die een kleine beurt nodig heeft op 125000, dan zal in de weergave vervaldata de wagen zichtbaar worden zodra deze de kilometerstand 121000 bereikt.

Voor het veld "Dagen" kan een getal in dagen worden ingevuld. Het getal wat hier komt te staan geeft aan hoeveel dagen voordat er melding gemaakt dient te worden van het onderhoud item in de vervaldata weergave. Als voorbeeld stelt u in 30, en u heeft een chauffeur waarvan zijn rijbewijs verloopt op 31-12-2016, dan zal in de weergave vervaldata de chauffeur zichtbaar worden vanaf 01-12-2016.

 • Waarschuwing als geen machtigingsnummer

Als dit vinkje aan staat betekend dit dat als er een rit wordt geboekt voor een zorg verekering klant zonder een machtigingsnummer, er dan een waarschuwing in het systeem te zien zal zijn.

 • Redenvenster bij loos

Als dit vinkje aan staat betekend dit dat bij het loos melden van een rit door de gebruiker een reden opgegeven dient te worden bij het loos melden van de rit.

Onderstaande Loos meld redenen staan standaard in WinTax:

 1. Onuitvoerbare rit
 2. Klant niet gevonden
 3. Klant gaat niet mee
 4. Gegevens zijn onjuist
 5. Heenrit loos
 6. Onbekend

Naast bovenstaande standaard redenen kunnen nog een aantal redenen ingevoerd worden in de server ini, deze kunt u dus bedrijf specifiek aanmaken.


Automatisch

 • Touringcar ritten automatisch optieritten


 • Zorglocatie controle bij zorgverzekeringritten

Er is in Wintax de mogelijkheid een controle bij zorgritten op een zorglocatie bij het invoeren van een rit uit te voeren. Deze controleert of een klant die als zorg klant staat aangemerkt, en er een rit voor deze klant geboekt wordt of er een overige bestemming gebruikt wordt die als "zorg locatie" staat ingesteld ( let op dan moet dus wel "zorg locatie" op de overige bestemming worden aangezet. Als er geen zorg locatie op de rit zal een melding volgen bij het boeken van de rit.

---------------------------WinTax---------------------------
De rit is een zorgvervoerrit maar gaat niet van of naar een zorglocatie.
Wilt u toch doorgaan?
---------------------------Yes  No  ---------------------------

Dienstacceptatie

Server opties - Dienstacceptatie.png

Weergave Opties

Via Beeld --> Weergave zijn er ook verschillende weergave opties die persoonlijk kunnen worden ingesteld.

Beeld - Weergave opties.png

Weergavefilters

Boven in het scherm is het mogelijk om filters in te stellen op basis van verschillende onderdelen in WinTax. Met behulp van de CTRL toets kan je meerdere selecties maken van de zaken waarop gefilterd moet worden. Alle zaken die geselecteerd zijn, worden niet weergegeven.

 • Administraties
 • Zonetarieven
 • Chauffeurs
 • Aantal passagiers
 • Vertreksectoren
 • Bestemmingssectoren
 • Wagens
 • Kwaliteitsniveau / prio

Afhankelijk van de aard van het werk kan een planner zelf een verdeling maken van deze instellingen. Ritten die voor een planner niet zichtbaar hoeven te zjn, bijvoorbeeld vooraf ingeplande schoolroutes, kunnen op deze manier uitgesloten worden. Uiteraard is het afhankelijk van de inrichting op welke manier dit vorm moet worden gegeven.
Als schoolroutes niet zichtbaar hoeven te zijn, dan kan dat bijvoorbeeld in een aparte administratie zitten. In dat geval kan de administratie uitgesloten worden. Een andere mogelijkheid is dat alle schoolroutes één of meerdere vaste zonetarieven hebben. In dat geval kan je deze uitsluiten door meerdere zonetarieven te selecteren.

Weergave opties

 • Hoog klant kwaliteitsniveau / prioriteit / gereserveerd op meldtijd kleuren - Het is optioneel in te stellen dat dit type ritten een extra attentiewaarde krijgen.
  • Brede kleuring - Als deze optie aanstaat wordt de extra attentiewaarde op de hele ritregel getoond.
 • Diensten weergave - De onderstaande instellingen hebben allemaal betrekking op het dienstenoverzicht in WinTax (CTRL- SHIFT-F11)
  • Vrij - Laat in het dienstenoverzicht zien welke diensten op dat moment Vrij zijn
  • Onderweg - Laat in het dienstenoverzicht zien welke diensten op dat moment Onderweg zijn naar een klant
  • Bezet - Laat in het dienstenoverzicht zien welke diensten op dat moment Bezet zijn
  • Pauze - Laat in het dienstenoverzicht zien welke diensten op dat moment vrij zijn
  • Niet rolstoel - Laat in het dienstenoverzicht zien welke diensten er op dat moment zijn waarvan het voertuig Niet Rolstoel is
  • Rolstoel - Laat in het dienstenoverzicht zien welke diensten er op dat moment zijn waarvan het voertuig Rolstoel is
 • Hoofdweergaves
  • Extern werk - Laat in de weergave ook Extern werk zien
 • Overige
  • Aparte OA status kolom - Geeft in het rittenoverzicht een extra OnderAannemer status kolom
  • Aparte loos status kolom - Geeft in het rittenoverzicht een Loos status kolom
  • Extra dag headers - Hiermee kan boven de ritten de datum getoond worden waarop de ritten gepland staan
  • Aparte chauffeur goedgekeurd kolom - Geeft in het rittenoverzicht een extra Goedgekeurd status kolom
  • Brede rolstoel/scootmobiel/rollator kleuring - Als deze optie aanstaat wordt de extra attentiewaarde op de hele ritregel getoond.
  • Administratiefilter ook toepassen op ritvenster wagenlijst - Als voertuigen zijn toebedeeld aan een specifieke administratie, dan kan dit in de wagenlijst ook gefilterd worden
  • Toon klantnaam ipv code - Toon in het ritvenster (een deel van) de naam van de klant ipv de klantcode
  • Toon wagennaam ipv code - Toon in het ritvenster (een deel van) de naam van de wagen ipv de wagencode
  • Sortering automatisch onthouden per weergave - Als je in een weergaven een sortering gebruikt, kan je er voor kiezen dat deze sortering onthouden blijft.