Agenda: Ritten beheren

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Er zijn diverse manieren om ritten te beheren. Met ritten beheren doelen we op ritten zoeken, ritten weergeven en ritten wijzigen. Al deze zaken gaan we op deze pagina doornemen. Door op de snelkoppelingen hieronder te klikken, kunt u het ritvenster bekijken en nagaan hoe u groepsvervoer ritten zou kunnen beheren.

Ritten zoeken

Met actiekader

Wanneer u gebruik maakt van het actiekader, zoekt u iets sneller dan wanneer u zoekt zonder actiekader. Als voordeel is er bijvoorbeeld dat de tekst waarop u het laatst heeft gezocht, bewaard wordt, waardoor u een volgende keer snel nogmaals op deze tekst kunt zoeken. Het zoekveld staat (in de standaard layout) in het midden, bovenin het actiekader.

Agenda Zoekvenster in actiekader

U kunt hier de tekst invoeren waarop u wenst te zoeken, door er met de muis in te klikken of de toetsencombinatie Ctrl+F te gebruiken. Standaard zal hier gezocht worden op de volgende velden.

 • Van
 • Naar
 • Extra

Wanneer u op meerdere velden wenst te zoeken, kunt u Snel zoeken uitschakelen. U kunt dit doen door met de muis op het vergrootglas in de werkbalk van WinTax Agenda te klikken. Hiermee opent u een apart zoekvenster.

Agenda Zoekvenster

Wanneer u in dit venster het vinkje 'Snel zoeken' uitvinkt, zal gezocht worden in alle gegevens van de ritten. Let wel dat wanneer u over een lange periode zoekt, dit invloed kan hebben op het reageren van de agenda, zeker wanneer deze veel wijzigt. Het valt in een dergelijk geval aan te raden de rit te zoeken op een andere manier, zoals verderop omschreven.

Zonder actiekader

Wanneer u geen gebruik maakt van het actiekader, kunt u zoeken door met de muis op het vergrootglas in de werkbalk van WinTax Agenda te klikken of de toetsencombinatie Ctrl+F te gebruiken. Hiermee opent u het zoekvenster

Agenda Zoekvenster

In dit venster kunt u de tekst invoeren waarop u wenst te zoeken.

Datumbereik

Wanneer u zoekt, zal altijd gezocht worden op of vanaf de huidige geselecteerde datum. De huidige geselecteerde datum kunt u altijd afzien in de titelbalk van WinTax. Wanneer u met actiekader werkt, kunt u het vinkje 'Vanaf datum' inschakelen om te zoeken vanaf de huidige geselecteerde datum. Wanneer u een einddatum wenst in te voeren, dient u het zoekvenster te openen. U kunt dan de hieronder staande handelingen volgen, voor zoeken zonder actiekader.

Wanneer u geen gebruik maakt van het actiekader kunt u in het zoekvenster de optie 'Zoeken vanaf geselecteerde datum' aanzetten. Er zal dan gezocht worden vanaf de geselecteerde datum. Een eventuele einddatum waarop u wenst te zoeken vult u in in het veld t/m. Er zal dan gezocht worden vanaf de geselecteerde datum tot en met de ingevoerde datum.

Binnen weergave

Het vinkje 'Binnen weergave' laat WinTax zoeken in de momenteel geselecteerde weergave. Dit houdt dus in dat wanneer u 'Alle ritten per chauffeur' als gekozen weergave heeft, wat een resultaat geeft van 15 ritten, en u zoekt met het vinkje 'Binnen weergave' aangevinkt, zal WinTax zoeken op de ingevoerde tekst, binnen deze 15 weergegeven ritten.

Ritten weergeven

Er zijn diverse manieren om een selectie van ritten weer te geven. U kunt een selectie maken door in de werkbalk van WinTax op de weergave balk te klikken.

Agenda Weergave balk

Wanneer u op de weergave balk hebt geklikt, krijgt u een keuze lijst te zien van alle mogelijke weergaven.

Agenda Weergaven

We zullen alle weergaven hieronder doorlopen.

Ritten op geselecteerde datum

 • Alle ritten - Alle ritten op de geselecteerde datum
 • Niet leeg gemeld - Alle niet leeg gemelde ritten op de geselecteerde datum
 • Leeg gemeld - Alle leeg gemelde ritten op de geselecteerde datum
 • Niet toegewezen, niet leeg gemeld - Alle ritten zonder chauffeur en wagen en niet leeg gemelde ritten op de geselecteerde datum
 • Toegewezen, niet leeg gemeld - Alle ritten met chauffeur of wagen en niet leeg gemelde ritten op de geselecteerde datum
 • Niet gestart - Alle ritten die niet nog gestart zijn op de geselecteerde datum
 • Gestart - Alle ritten die gestart zijn of gestart zijn geweest op de geselecteerde datum
 • Niet samengesteld - Alle ritten die niet samengesteld zijn op de geselecteerde datum
 • Samengesteld - Alle ritten die samengesteld zijn op de geselecteerde datum
 • Zorgvervoer - Ritten die zijn voorzien van een zonetarief of klant die een zorgvervoer indicatie heeft
 • Ziekenfonds met eigen bijdrage - Ritten die zijn voorzien van een zonetarief of klant die een zorgvervoer indicatie heeft, waarvan op de rit het vinkje EB is aangevinkt
 • Zorgvervoer zonder machtiging - Ritten die zijn voorzien van een zonetarief of klant die een zorgvervoer indicatie heeft, maar waar geen machtiging op de rit is geregistreerd
 • Touringcar - Ritten die zijn voorzien van de indicatie Touringcar op de geselecteerde datum
 • Extern werk - Ritten die zijn toegewezen aan een chauffeur met de indicatie Extern op de geselecteerde datum
 • Zonder tarief - Ritten waarop geen tarief is ingevoerd of berekend op de geselecteerde datum
 • Zonder eindtijd - Ritten waarop geen eindtijd is ingevoerd op de geselecteerde datum
 • Zonder normuren - Ritten die niet zijn voorzien van normuren op de geselecteerde datum
 • Niet goedgekeurd - Ritten die niet zijn goedgekeurd op de geselecteerde datum
 • Niet extern goedgekeurd - Ritten die niet extern zijn goedgekeurd op de geselecteerde datum
 • Niet ingelezen voor facturatie, niet geëxporteerd - Ritten die niet zijn gemarkeerd als ingelezen voor facturatie en niet zijn gemarkeerd als geëxporteerd op de geselecteerde datum
 • Vast - Ritten die een terugkeerpatroon hebben of hebben gehad op de geselecteerde datum
 • Gekoppeld - Ritten gekoppeld aan de huidige geselecteerde rit
 • Optie - Ritten die zijn gemarkeerd als optie op de geselecteerde datum
 • Loos - Ritten die zijn gemarkeerd als loos op de geselecteerde datum
 • Ziek/vakantie - Ritten die zijn gemarkeerd als ziek/vakantie op de geselecteerde datum
 • Niet automatisch verstuurd - Ritten die niet door de automatische rituitgifte zijn verzonden op de geselecteerde datum
 • Automatisch verstuurd - Ritten die door de automatische rituitgifte zijn verzonden op de geselecteerde datum

Alle bovenstaande weergaven hebben, met uitzondering van de ziekenfonds opties, betrekking op de ritten van de geselecteerde datum. Wanneer u de hieronder staande weergaven kiest, zal echter een venster volgen, waarin u een selectie dient te maken van wat u wilt zien. Ook deze weergaven zullen we allemaal doorlopen.

Ritten op basis van selectie

 • Alle ritten per administratie - Alle ritten binnen de geselecteerde administratie binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per klant - Alle ritten met de geselecteerde klant binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle vaste ritten per klant - Alle ritten met de geselecteerde klant binnen het geselecteerde datumbereik die een terugkeerpatroon hebben of hebben gehad
 • Alle ritten per verplaatsen naar klant - Alle ritten met de geselecteerde verplaatsen naar klant binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per chauffeur - Alle ritten van de geselecteerde chauffeur binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per dienst - Alle ritten binnen de geselecteerde dienst
 • Alle ritten per wagen - Alle ritten van de geselecteerde wagen binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per gebruiker - Alle ritten die door de geselecteerde gebruiker zijn ingevoerd binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per zonetarief - Alle ritten met het geselecteerde zonetarief binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per zonetariefgroep - Alle ritten binnen de ingevoerde zonetarief groepsnummer binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per opdrachtgever - Alle ritten met de geselecteerde opdrachtgever binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per vervoersoort - Alle ritten met de geselecteerde vervoersoort binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per betalingswijze - Alle ritten met de geselecteerde betalingswijze binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per mastersamenstelling - Alle ritten binnen de geselecteerde mastersamenstelling binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per samenstelling - Alle ritten binnen de geselecteerde samenstelling binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per sector - Alle ritten binnen de geselecteerde sector (van of naar) binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per overige bestemming - Alle ritten van of naar de geselecteerde overige bestemming binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per minimumafstand/tijd - Alle ritten binnen de ingevoerde minimum tijd of afstand binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per postcode(s)/ov(s) - Alle ritten binnen de ingevoerde postcode of ov-zones binnen het geselecteerde datumbereik
 • Alle ritten per kwaliteitsniveau - Alle ritten met het geselecteerde geselecteerde kwaliteitsniveau binnen het geselecteerde datumbereik


Buiten het opgegeven datumbereik zijn er, waar beschikbaar, in bovenstaande selectievensters nog enkele opties aanwezig, waarmee u ritten kunt uitsluiten


 • Geannuleerde ritten overslaan - Binnen de selectiecriteria, geannuleerde ritten niet weergeven
 • Ook retoursamenstelling - Binnen de selectiecriteria, ook de retoursamenstelling weergeven (alleen bij alle ritten per samenstelling)
 • Alleen geannuleerde ritten weergeven - Binnen de selectiecriteria, alleen geannuleerde ritten weergeven
 • Alleen ritten zonder normuren weergeven - Binnen de selectiecriteria, alleen ritten zonder normuren weergeven
 • Alleen van weergeven - Binnen de selectiecriteria, alleen ritten weergeven waar het geselecteerde item zich in de van bevindt
 • Alleen naar weergeven - Binnen de selectiecriteria, alleen ritten weergeven waar het geselecteerde item zich in de naar bevindt
 • Alleen via weergeven - Binnen de selectiecriteria, alleen ritten weergeven waar het geselecteerde item zich in de via bevindt
 • Alleen prio weergeven - Binnen de selectiecriteria, alleen ritten weergeven die zijn gemarkeerd als prioriteitsrit
 • Alleen gereserveerd op meldtijd weergeven - Binnen de selectiecriteria, alleen ritten weergeven die zijn gemarkeerd als gereserveerd op meldtijd


Een aantal van de hierboven genoemde opties, worden, indien u gebruik maakt van het actiekader, weergegeven in de lijst met voorwaarden. U ziet bijvoorbeeld, met de weergave 'Alle ritten per chauffeur', met de opties 'Geannuleerde ritten overslaan' en 'Alleen prio weergeven' ingeschakeld het volgende in het actiekader:

Agenda Voorwaarden actiekader

Overige weergaven

Er is nog een aantal weergaven beschikbaar

 • Bellijst - Alle ritten waar het vinkje 'Bellijst' is ingeschakeld
 • Vervaldata - Geeft alle vervaldata weer, die aanwezig zijn op chauffeur en wagen, zoals bijvoorbeeld chauffeurspas vervaldatum, verzekering vervaldatum en APK-datum.
 • Dienstenoverzicht - Geeft het dienstenoverzicht weer.
 • Sectoroverzicht - Geeft het sectoroverzicht weer. Dit is een overzicht waarin wordt bijgehouden welke chauffeur in welke sector is, en welke status ze hebben.

Overige weergaven.png

Ritten uitsluiten van weergave

Het kan zo zijn dat u bepaalde ritten niet in de agenda hoeft te zien, bijvoorbeeld ritten binnen een bepaalde administratie. Om dit te realiseren kunt u in de menubalk van WinTax Agenda Beeld -> Weergave kiezen. Het volgende venster verschijnt

Agenda Beeld Weergave menu

De selectie van wat u wilt filteren, werkt gelijk aan de werking voor invoer van groepsfilters, met als enige uitzondering dat hier een filter kan worden gemaakt op kwaliteitsniveau. Daarnaast zijn er nog enkele andere opties te vinden.

 • Hoog klant kwaliteitsniveau / prioriteit / gereserveerd op meldtijd kleuren - Met dit vinkje kunt u aangeven dat ritten met een hoog kwaliteitsniveau, of het vinkje prioriteit ingeschakeld, of het vinkje gereserveerd op meldtijd ingeschakeld een kleur krijgen, zoals in het kleurenschema is ingesteld.
  • Brede kleuring - Met dit vinkje geeft u aan of de hierboven genoemde kleuring over de gehele ritregel moet worden toegepast of alleen op de klantcode kolom in de desbetreffende rit
 • Vrij / Onderweg / Bezet / Pauze / Dienst starttijd en geplande eindtijd / Rolstoel / Niet rolstoel - Al deze vinkjes hebben hun werking op het volledige dienstenoverzicht. Met deze vinkjes kunt u aangeven of u de gewenste statussen of kolommen wenst te zien of niet.
 • Extern werk - Met het vinkje uitgeschakeld, verbergt u extern toegewezen ritten die nog niet zijn leeg gemeld uit uw rittenoverzicht, met uitzondering van de weergave Alle ritten.
 • Aparte OA status kolom - Met dit vinkje ingeschakeld, zal de status extern goedgekeurd apart worden weergegeven van de status chauffeur goedgekeurd, goedgekeurd of ingelezen voor facturatie
 • Aparte loos status kolom - Met dit vinkje ingeschakeld zal de status loos apart worden weergegeven van de status status chauffeur goedgekeurd, goedgekeurd of ingelezen voor facturatie
 • Brede rolstoel/scootmobiel/rollator kleuring - Met dit vinkje ingeschakeld, zal de gehele ritregel worden voorzien van de kleur behorende bij de indicatie rolstoel. Zonder vinkje zal alleen de kolom klantcode worden gekleurd.
 • Administratiefilter ook toepassen op ritvenster wagenlijst - Met dit vinkje ingeschakeld, zullen, wanneer u administraties hebt uitgeschakeld, wagens met dezelfde administratie niet worden weergegeven in het ritvenster.
 • Toon klantnaam ipv code - Met dit vinkje ingeschakeld, geeft u aan dat de kolom klantcode wordt voorzien van de eerste letters van de klant naam.

Groepsfilter toewijzen

Wanneer u de beschikking heeft over de multicentrale module, kunt u de ritten splitsen door middel van het selecteren van groepsfilters. In de standaard layout treft u de selectie voor groepsfilters rechts bovenin het actiekader.

Agenda Selectie groepsfilter

Wanneer u op het actieve groepsfilter klikt, vouwt de selectielijst van alle aanwezige groepsfilter uit. U kunt het gewenste groepsfilter selecteren, waarna direct de ritten, dienstenoverzicht (zichtbaar) worden gesplitst. U kunt meerdere groepsfilters tegelijk selecteren, waardoor u meerdere centrales toch uit een kunt bedienen, bijvoorbeeld in de avonduren. Wanneer u een groot aantal groepsfilters hebt, en u wilt van vier geselecteerde groepsfilters, terug naar één groepsfilter, dan kunt u de gewenste groepsfilter met de Ctrl-toets ingedrukt aanklikken. De overige groepsfilters vallen dan weg, waardoor u alleen de geselecteerde actief houdt. Dit voorkomt dat u drie keer het keuzemenu moet openen om drie groepsfilters uit te schakelen.

Ritten wijzigen via speciale aanpassingen

Naast het wijzigen van een rit door deze te openen en aan te passen, is het ook mogelijk om meerdere ritten tegelijk te wijzigen. Dit kunt u doen met het speciale aanpassingen venster.

Belangrijk

Met de speciale aanpassingen kunt u een agenda behoorlijk verminken, als u de verkeerde keuzes maakt. Mocht u een groot aantal ritten willen wijzigen, probeer dit eerst op een klein aantal ritten, alvorens u de grote batch wijzigt.

U dient de ritten die u wenst aan te passen eerst te selecteren. Meerdere ritten selecteren kunt u doen door deze met de Ctrl toets op het toetsenbord ingedrukt, met de muis aan te klikken. Ook kunt u de eerste rit in een rij selecteren, de Shift toets op het toetsenbord ingedrukt houden en de laatste rit in de rij aanklikken. U heeft nu alle tussenliggende ritten ook geselecteerd.


Nadat u de keuze hebt gemaakt, gebruikt u de toetsencombinatie Ctrl+Shift+Enter. Het volgende venster verschijnt

Agenda Speciale aanpassingen venster


U kunt de velden die u wenst aan te passen aanvinken en de desbetreffende velden vullen met de gewenste inhoud. Alle ritten die u heeft geselecteerd (het aantal is onderin het venster te zien) zullen geforceerd worden gevuld met de gegevens die u heeft ingevuld. Dit houdt dus in dat controles niet plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld of een rit wel of niet vanaf dit adres mag vertrekken.

Naast de velden, is er nog een aantal opties beschikbaar.

 • Zone aantallen herberkenen - Wanneer u deze optie aanvinkt zullen van alle geselecteerde ritten de zones, zoals ingesteld in het zonetarief, worden herberekend. Wanneer deze niet berekend kunnen worden, of wanneer het zonetarief is ingesteld dat geen zones automatisch berekend worden, zullen de gegevens uit de rit worden verwijderd.
 • Tarief herbereken - Wanneer u deze optie aanvinkt zal van alle geselecteerde ritten het tarief herberekend worden
 • Machtiging herberekenen - Wanneer u deze optie aanvinkt zal van alle geselecteerde ritten de machtiging worden herberekend. Hiermee wordt opnieuw de controle uitgevoerd of er een geldige machtiging is voor de klant, of de controle of de machtiging op de rit nog wel geldig is.
 • Gefactureerde ritten overslaan - Hiermee zullen gefactureerde ritten worden overgeslagen
 • Geëxporteerde ritten overslaan - Hiermee zullen geëxporteerde ritten worden overgeslagen
 • Ritten markeren als nog niet verzonden - Hiermee zullen alle geselecteerde ritten worden voorzien van de datacommunicatie kleur 'voorgepland'.

Ritten samenstelling in een samenstelling

Het is in WinTax mogelijk om ritten in een samenstelling te zetten. Als een rit in samenstelling staat is dit in de rit zelf te zien, hier staat de samenstelling naam of de incidentele samenstelling. Dit kan in een incidentele samenstelling, maar kan ook een vaste samenstelling zijn. Er zijn verschillende manieren om een rit in een samenstelling te plaatsen.

Rit samenstelling.png Rit Incidentele samenstelling.png

In de status balk is tevens ook te zien als een rit in samenstelling staat, dit is afhankelijk hoe u de weergave in het ritvenster heeft staan. In de werkbalk in de WinTax agenda kunt u de keuze maken om de weergave gecombineerd weer te geven u drukt dan op deze knop Ongecombineerd weergeven.png , de weergave wordt gecombineerd weer gegeven u ziet alle samenstellingen in het ritvenster staan. Als u de weergave ongecombineerd wilt weer geven dan druk u op deze knop Gecombineerd weergeven.png, u zult alle ritten ongecombineerd zien.

Zodra een rit in samenstelling staat en de weergave is gecombineerd, dan is het inzet rit overzicht aan een aantal zaken te zien dat het hier om een rit of meerdere ritten in samenstelling gaat.

Statusbalk In de statusbalk is te zien om hoeveel ritten het gaat. 4/4 betekend dat er 4 ritten in de samenstelling staan, 1/2 betekend dat er 2 ritten in de samenstelling staan maar dat er 1 rit geannuleerd is.

Samenstelling statusbalk.png

Als u er voor heeft gekozen in het persoonlijke optie menu ( Extra > Opties > Persoonlijk ) om de samenstelling namen en of samenstelling nummers te tonen dan worden deze in de statusbalk zichtbaar. Onderstaand een voorbeeld: beginnend met de naam gevolgd door een komma en een # met een nummer wat staat voor het samenstelling nummer.

Statusbalk samenstelling naam en nummer.png

Als u er in de weergave voor heeft gekozen om de ritten gecombineerd weer te geven dan is het ook in de hoofdweergave zichtbaar dat er sprake is van een samenstelling. Dit is te zien aan het sterretje rechts naast de tijd.

Hoofdweergave samenstelling.png

Stel dat er in de samenstelling een rit of meerdere ritten zijn geannuleerd dan wordt dit getoond als zijnde een open sterretje.

Samenstelling hoofdweergave.png

U heeft ook de mogelijkheid om samenstellingen automatisch gecombineerd weer te geven. Ook dit is een persoonlijke instelling en heet "Automatisch gecombineerd weergeven" deze kunt u instellen ( Extra > Opties > Persoonlijk > Tabblad: Overige ), u samenstellingen worden dan altijd gecombineerd weergegeven, mits u zelf de keuze maakt ze ongecombineerd weer te geven.

Ook in de verschillende weergave's werken bovenstaande opties op dezelfde wijze. Dus stel u wilt in de weergave per chauffeur kijken, dan zult u zien als u in de weergave alle ritten per chauffeur als u de juiste chauffeur heeft gekozen zien dat de weergave precies gelijk is aan alle andere weergaven.

Als u bijvoorbeeld kijkt in de weergave "Alle ritten per chauffeur" en u heeft de volgende weergaven aangegeven in de opties ( Extra > Opties > Persoonlijk ) "Omzettotalen chauffeur" en of "Omzettotalen klant" dan kunt u ook de bedragen ( bv: Speciaaltarief ) zien die op de samenstellingen zijn ingevuld. de uitleg over het inrichten van de tarieven op samenstelling staat hier uitgelegd.

Hoofdweergave Omzettotalen.png

Ook kunt u in de ongecombineerde weergave direct controleren of de ritten en of samenstellingen de juiste bedragen hebben. De bedragen op de ritten worden opgedeeld bij de bedragen die op samenstellingen staan. U zult hierin altijd een keuze moeten maken of tarieven op samenstelling of tarieven op de rit en dan niet op samenstelling. Onderstaand een voorbeeld, hier is sprake van een speciaal tarief van 50 euro op de samenstelling, in de ritten is ook een bedrag aanwezig. Deze bedragen wordt opgeteld, en vormen zo een foutieve weergave, dit kan men dit aanpassen om de bedragen juist in de weergave te krijgen.

Hoofdweergave tarieven.png

Ook voor de OA tarieven geldt dit hiervoor hetzelfde. Het OA tarief kan op de samenstelling gezet worden. Ook kunnen de OA tarieven op de rit worden gezet, als deze beide zijn ingevuld dan worden deze getallen opgeteld.

Hoofdweergave OA tarief.png

Onderstaand is te zien dat op de samenstelling een handmatig OA tarief is ingevuld

Samenstelling bewerken Handmatig OA Tarief.png

Een rit in samenstelling plaatsen

Er zijn verschillende manieren om een rit in een samenstelling te plaatsen.

Incidentele samenstelling

Samenstelling

Veelgestelde vragen

Een rit met lange aanrijtijd

Probleem

Wanneer ik een rit moet uitvoeren die ver vanaf mijn centrale vertrekt, zie ik die vaak te laat of moet ik verschillende handelingen doen om te voorkomen dat ik de rit te laat zie.

Oplossing

Door te sorteren op aanrijtijd, kunt u een rit eerder weergeven in de agenda. Hiertoe zijn diverse mogelijkheden.

U kunt dit automatisch door WinTax laten berekenen, op basis van de berekende aanrijtijd. Dit is de tijd vanaf de ingestelde centrale positie naar het ophaaladres van de rit. U kunt ook handmatig een aanrijtijd invullen.

Automatisch
 • Kies Extra -> Opties -> Persoonlijk
  Aanrijtijdkolom ingeschakeld
 • In het tabblad Weergave, wijzigt u de volgende opties:
  • Vink aan: Berekende aanrijtijd
   • Door deze optie in te schakelen, verschijnt in het ritoverzicht een kolom na de tijd kolom. Hierin wordt de berekende aanrijtijd (volgens het routecomponent) weergegeven.
    Aanrijtijdkolom ingeschakeld met minimaal 30 minuten
  • Desgewenst: Vul bij 'Minimum tijd' een aantal minuten in
   • U kunt hier een aantal minuten ingeven waarvoor u de aanrijtijd niet wilt hebben weergegeven. Indien u hier 30 invult, wordt de aanrijtijd niet weergegeven indien deze kleiner is dan 30 minuten.

Kies in het actiekader bij 'Sortering' voor de optie Aanrijtijd. De ritten worden nu weergegeven op volgorde van de aanrijtijd.

Handmatig

Aanvullend op de automatisch berekening van de aanrijtijd, kunt u ook handmatig bepalen of u een rit eerder in de agenda wilt hebben weergegeven of niet.

 • Kies Extra -> Opties -> Persoonlijk
 • In het tabblad Weergave, wijzigt u de volgende opties:
  • Vink aan: Op basis van toewijstijd

Indien u in het ritvenster in het veld Toewijstijd een aantal minuten of uren weergeeft, (dus 00.30 minuten of 02.00 uur) dan wordt de rit op basis van de ingevoerde tijd eerder weergegeven. Zo kunt u selectief ritten "hoger" in de agenda weergeven.

Aanvullende opties
 • Tonen als vertrektijd: Dit laat niet de aanrijtijd in minuten zien, maar de ophaaltijd minus de aanrijtijd in tijd formaat. Dus, ipv 90 (minuten) wordt (bij een rit van 15.00) 13.30 weergegeven.
 • Ook bij toegewezen: Dit verzorgt dat de rit de sortering behoudt wanneer de rit is toegewezen. De sortering kan wel wijzigen indien de rit eerder of later dan de in het voorbeeld genoemde 90 minuten is toegewezen aan de chauffeur.
Voorbeeld - Ritten gesorteerd op aanrijtijd