Agenda: Weergaven

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Werkbalken

In de vorige paragraaf heeft u de WinTax agenda gestart. In deze paragraaf kijken we wat er allemaal op het scherm staat.

Opstartscherm WinTax Agenda

De eerste balk is de titelbalk:

Titelbalk WinTax Agenda

De tweede balk is de menubalk:

Menubalk WinTax Agenda

De derde balk is de werkbalk:

Werkbalk WinTax Agenda

In de titelbalk ziet u achter elkaar: de naam van de agenda, de datum waarvan de agenda wordt weergegeven, de selectiedatum en de inlognaam.

Vanuit de menubalk kunt diverse u commando’s aan WinTax geven, zoals een agenda openen, rittenoverzichten, ritten wijzigen, annuleren, maar ook instellingen wijzigen, weergavemogelijkheden wijzigen, en opties wijzigen.

De werkbalk is een verzameling van opties uit het menu, de belangrijkste zaken zijn hier te vinden, zoals een nieuwe rit boeken, afdrukken van rittenoverzichten en het wijzigen van bestaande ritten, maar ook zijn hier de verschillende mogelijke weergaven te vinden.

Hoofdscherm

Het hoofdvenster van WinTax is opgedeeld in een aantal belangrijke gedeelten.

Hoofdscherm WinTax Agenda

Samengevat bevat het venster het actiekader, het rittenoverzicht en de statusbalk.


Het actiekader

Het actiekader loopt om het rittenoverzicht heen. In het linker gedeelte ziet u de huidige datum en tijd en de mogelijkheid om het rittenoverzicht te voorzien van een filter, door middel van het opgeven van voorwaarden.

  • Als u met de linker muisknop klikt, dan gaan u naar de dag van vandaag
  • Als u met de rechter muisknop klikt, dan kunt u kiezen naar welke dag u wilt gaan
 • Door op de Groene plus actiekader te klikken, vouwt u een menu open, met de mogelijkheid tot het opgeven van voorwaarden. Zo kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen geannuleerde ritten weer te geven, of alleen loze ritten weer te geven. Andersom is het ook mogelijk, wanneer u de onderste mogelijkheid 'Niet' kiest, krijgt u hetzelfde menu, alleen dan met overal 'Niet' voor. Zo geeft u dus aan om alleen ritten weer te geven die niet geannuleerd zijn, of ritten die niet loos zijn. U kunt ook meerdere voorwaarden combineren.

Meerdere voorwaarden actiekader

 • Door op de Prullenbak actiekader links van de voorwaarde te klikken, kunt u de voorwaarden stuk voor stuk verwijderen.

Wanneer u met de rechtermuisknop op de Groene plus actiekader klikt, is het menu omgedraaid ten opzichte van het voorbeeld hiernaast. Alle mogelijkheden zijn dan voorzien van Niet en de onderste optie is Wel.

 • Indien u bepaalde selectiecriteria vaker gebruikt, kunt u deze ook opslaan en later weer opvragen. Selecteer een of meerdere voorwaarden en vervolgens kunt u deze opslaan onder een voor u herkenbare naam. Als u de volgende keer weer op dit icoontje klikt, krijgt u alle 'maatwerk selecties' waaruit u uw keuze kunt maken.

Voorwaarden opslaan


 • Door op de huidige datum te klikken, keert u in het rittenoverzicht terug naar de huidige datum.
 • Door op de huidige tijd te klikken, keert u in het rittenoverzicht terug naar de huidige tijd.
 • Het bovenste gedeelte van het actiekader bevat het zoek veld, de mogelijkheid tot het openen van andere WinTax applicaties en de mogelijkheid tot het kiezen van groepsfilters.
 • Met de icoontjes rechts in het actiekader, kunt u de andere applicaties van WinTax benaderen. Door de muis op het icoontje te houden, ziet u welke applicatie u hiermee kunt openen. Door eenmaal te klikken kunt het gewenste programma openen.

Rittenoverzicht

In het rittenoverzicht staan alle ritten die in de agenda geregistreerd staan. Het rittenoverzicht kan bestaan uit verschillende kolommen, welke u naar wens in kunt stellen in uw persoonlijke instellingen, waar u verderop in deze handleiding meer uitleg over krijgt. Tevens ziet u meerdere kleuren, waarover u later in de handleiding meer informatie krijgt. Een voorbeeld van het rittenoverzicht ziet u hier.

Rittenoverzicht

In de hierboven weergegeven afbeelding ziet u de volgende kolommen:

 • Tijd
 • Meldtijd (bij geen van de ritten ingevuld)
 • Van adres
 • Naar adres
 • Aantal personen (bij geen van de ritten ingevuld)
 • Vluchtgegevens (bij geen van de ritten ingevuld)
 • Klantcode
 • Chauffeurscode (bij geen van de ritten ingevuld)
 • Wagencode (bij geen van de ritten ingevuld)


De breedte van de kolommen ‘Volledige ophaaladres’ en ‘Volledig bestemmingsadres’ kunt u aanpassen, door de muis op een van de lijnen te houden. De aanwijzer verandert in een dubbel pijltje Dubbel pijltje‎. U kunt de muisknop ingedrukt houden en vervolgens de breedte van de kolommen naar wens wijzigen, door de muis naar links of naar rechts te bewegen.

Het is ook mogelijk om de volgorde van de kolommen aan te passen. Dit kunt u doen door in de menubalk Beeld --> Kolommen --> Volgorde te kiezen. U kunt vervolgens de volgorde van de kolommen naar wens aanpassen, door de kolommen naar de gewenste positie te slepen.


De statusbalk

De statusbalk staat helemaal onderin het hoofdscherm van WinTax. Hier ziet u kort samengevat de volledige informatie van de rit staan.

Statusbalk

U ziet de belangrijkste informatie samengevat, waaronder het ophaal- en bestemmingsadres, de volledige klantnaam, de volledige chauffeursnaam en de volledige wagennaam. Als laatste ziet u welke gebruiker de rit heeft aangemaakt en eventueel wie deze voor het laatst heeft gewijzigd.

Kleuren

In WinTax Agenda is er in het rittenoverzicht een grote variëteit aan kleuren. Al deze kleuren hebben een speciale betekenis. We zullen de kleuren in een aantal categorieën opdelen, te weten indicatiekleuren, statuskleuren en waarschuwingskleuren.


Kleurindicaties zijn per gebruiker in te stellen. Het kan dus zo zijn dat uw kleurenschema heel anders is dan de kleuren die u hieronder ziet. De kleuren hieronder zijn de standaardkleuren voor een nieuwe installatie na medio 2011. Heeft u WinTax al voor medio 2011 geinstalleerd, zal het standaard kleurenschema vermoedelijk anders zijn. Ook als u de kleuren heeft gewijzigd, zijn ze waarschijnlijk anders dan hieronder


Indicatie kleuren

Er is in WinTax een aantal indicatiekleuren te vinden. Hier geven de kleuren aan dat een klant een bepaalde indicatie heeft, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of dat de klant teruggebeld wil worden als de taxi de ophaalbestemming nadert. De indicatiekleuren worden weergegeven op basis van klant indicaties, in de kolom klantcode. Wanneer een klant meerdere indicaties heeft, worden meerdere kleuren weergegeven. De indicatiekleuren zijn als volgt

 • Kleuren Rolstoel Klant, rit of zonetarief is gemarkeerd met Rolstoel
 • Kleuren Rollator Klant of zonetarief is gemarkeerd met Rollator
 • Kleuren Niet combineren Klant of zonetarief is gemarkeerd als Niet combineren
 • Kleuren Geen bus Klant of rit is gemarkeerd met de indicatie Geen bus
 • Kleuren Terugbellen Klant is gemarkeerd als terugbellen
 • Kleuren Bezig met terugbellen Er is een terugbelopdracht gegeven
 • Kleuren Rolstoel en terugbel Klant, rit of zonetarief is gemarkeerd met Rolstoel én klant is gemarkeerd als terugbellen

De indicaties met betrekking tot terugbellen vallen weg nadat de klant is teruggebeld. Dit kan door WinTax geautomatiseerd zijn gebeurd, het kan ook zijn dat dit door de chauffeur persoonlijk wordt gedaan. De indicatie dat er een terugbelopdracht is gegeven verschijnt dan niet. De indicaties ‘Rolstoel’ en ‘Rollator’ zijn door middel van persoonlijke opties uit te breiden, zodat deze indicaties over de gehele regel zichtbaar zijn. Een volledige rit krijgt dan de oranje of gele kleur, zoals bijvoorbeeld:

Kleuren Rolstoel over gehele regel

Status kleuren

Er is in WinTax een aantal statuskleuren te vinden. Deze tijden zijn te vinden in de tijd kolom en, indien beschikbaar. De kleuren in de tijd kolom zijn datacommunicatie statussen, welke ook gebruikt kunnen worden wanneer in WinTax geen gebruik wordt gemaakt van datacommunicatie. Deze statuskleuren zijn in WinTax niet te wijzigen. De datacommunicatie statuskleuren zijn als volgt

 • Kleuren Voorgepland Rit is voorgepland
 • Kleuren Klaar voor Autosturen Rit is voorgepland en staat klaar voor automatisch versturen
 • Kleuren Verstuurd Rit is verstuurd, maar nog niet bevestigd
 • Kleuren Bevestigd Rit is bevestigd door de chauffeur
 • Kleuren Gestart Rit is gestart (door de chauffeur)
 • Kleuren Gestopt Rit is gestopt (door de chauffeur)
 • Kleuren Loos Rit is loosgemeld (door de chauffeur)
 • Kleuren Leeggemeld Rit is leeggemeld

In de berekende voorrijtijd (ETA) kolom zijn de volgende kleuren van toepassing.

Als de rit niet toegewezen is:

 • Kleuren Bevestigd Als de geplande tijd niet groter is dan 7 minuten dan de geplande tijd.
 • Kleuren Gestart Als de gelande tijd voor de besteld tijd ligt.
 • Kleuren Verstuurd Als de geplande tijd 7 minuten na bestelde tijd ligt.

Ter illustratie hebben we het in onderstaand voorbeeld over een rit dit om 11:00 uur besteld is:


ETA Niet verstuurd.png

Als de rit toegewezen is:

 • Kleuren Bevestigd Als de ETA tijd niet groter of kleiner is dan 7 > 15 minuten dan de besteld tijd.
 • Kleuren Gestart Als de ETA tijd niet groter of kleiner is dan 7 minuten dan de besteld tijd.
 • Kleuren Verstuurd Als de ETA groter of kleiner is dan 15 minuten dan de besteld tijd.

Ter illustratie hebben we het in onderstaand voorbeeld over een rit dit om 11:00 uur besteld is:

ETA Verstuurd.png