Backup Wintax

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Met de vele dreigingen van buitenaf is het verstandig om uw backup faciliteiten op orde te hebben, ook voor WinTax. Het is uiteraard niet wenselijk dat uw bedrijfkritische processen verstoord worden. De verantwoordelijkheid van een deugdelijke backup ligt hierin bij de gebruiker van WinTax en niet bij Korton.

Er zijn diverse mogelijkheden om backups te maken van WinTax. Hieronder zullen we proberen aan te geven wat u minimaal nodig hebt om binnen afzienbare tijd weer operationeel te zijn als uw uw WinTax installatie wil herstellen.

WinTax backup

Op elk heel uur wordt er in WinTax een backup gemaakt van de belangrijkste bestanden:

  • De WinTax agenda
  • Alle inrichtingspecifieke bestanden, zoals uw voertuigen, chauffeurs, gebruikers en nog heel veel meer

Het terugzetten van het laatst genoemde is tamelijk tijdrovend en niet 1-2-3 klaar. Daarnaast moet er altijd nog een WinTax installatie worden gedaan.

Backup via externe partij

Het is natuurlijk ook mogelijk via de diverse backup mogelijkheden een volledige backup te maken van uw WinTax installatie. Door de omvang van de bestanden is het echter geen optie om dit continue te doen, dus er bestaat altijd een kans op verlies van wat data. Als u dit wil doen, dan moet u ten minste de volgende bestanden en/of mappen markeren om mee te nemen in de backup.

  • \Dbase
  • \Wintax\Config
  • \WinTax\Data
  • \WinTax\DBISAM
  • alle losse bestanden die in de \Wintax\ map staan

Mappen voor backup.png

Activeren WinTax na terugzetten backup

Indien u terug moet vallen op een backup, kan het zijn dat een aantal zaken nog moet worden ingeregeld in WinTax voordat u weer aan de slag kan. Neem hiervoor contact op met onze servicedesk zodat we u hierbij kunnen assisteren. De tijd die we hiervoor nodig hebben valt niet standaard binnen uw WinTax onderhoudscontract en zal tegen de geldende tarieven aan u doorbelast worden.

Korton als backup partner

Bij Korton bieden we ook diverse mogelijkheden om uw backup voorzienigen te beheren. Neem hiervoor contact op met onze accountmanagers om te bekijken wat voor u de beste mogelijkheid is om uw belangrijkste bestanden veilig te stellen in geval van calamiteiten.

Disclaimer

Hoewel we de informatievoorziening naar onze klanten zo goed mogelijk willen invullen bestaat er altijd de kans dat de documentatie niet alle mogelijkheden dekt. Daarnaast heeft elke klant een eigen inrichting en kan het zijn dat daardoor de aangegeven bestanden op andere plaatsen staan dan in dit document aangegeven. Aan dit document kunnen dan ook geen verdere rechten worden ontleend, in het geval u in de situatie komt dat u op een backup terug moet vallen en deze blijkt niet juist of niet volledig te zijn. Mocht u gebruik willen maken van een andere partij dan Korton voor uw backups en u wilt er zeker van zijn dat uw backups voldoende zijn ingesteld, neem dan contact met ons op zodat we dit voor u kunnen controleren.