Factuur: FAQ

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

DefLayoutInvoiceCoverNote

Probleem

In de " DefLayoutInvoiceCoverNote" staat dit <admin-name> dit genereert de naam van de administratie vanwaaruit u factureert.

Oplossing

U kunt dit aanpassen door <admin-name> te vervangen voor een vaste waarde bijvoorbeeld : taxi Jansen BV, of door de administratie een andere naam te geven.

Niet alle klanten zijn te zien in WinTax Factuur

Probleem

Ik zie sommige klanten niet terugkomen in WinTax Factuur. Hoe kan dat?

Oplossing

Sommige klanten worden niet getoond in WinTax Factuur. Dit kan komen doordat de klant een zorgverzekeringklant is. Als er op deze klant een verzekeringsnummer is ingevuld, is dit geen factuurklant en wordt deze dus niet getoond in WinTax Factuur.

Na migratie is printerdefinitie fout

Probleem

Na een migratie wil ik printen, maar ik bij de printerinstellingen in Factuur dat deze verwijzen naar het oude netwerkpad. Als ik op het printertje wil klikken om een andere printer te selecteren, dan wordt het dialoogvenster niet geopend.

Oplossing

De printerinstellingen van WinTax Factuur worden op een andere plek op een werkstation opgeslagen.

  • Sluit WinTax Factuur af
  • Ga naar C:\Windows\Wtxwts
  • Maak hierin een (tijdelijke) map aan en plaats alle bestanden die in de Wtxwts map staan hierin.
  • Herstart WinTax Factuur

De printer die standaard is ingesteld op het werkstation is nu weer de actieve printer in Factuur en het dialoogvenster voor de printerkeuze is weer te openen.
Printerdefinities WinTax factuur.png