Factuur: Factuurlayouts

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

In WinTax Factuur kunt u de layout van de factuur naar wens aanpassen. Hieronder zullen we uitleg geven over hoe u dit kunt doen en ook hoe u het lettertype kunt aanpassen of nieuwe (klant specifieke) layouts kunt aanmaken.

Layouts aanpassen

Om de layouts van de facturen aan te passen, kiest u in de menubalk van WinTax Factuur Extra -> Layouts. Er opent een nieuw venster, waarin alle bestaande factuurlayouts worden weergegeven.

Menu Layouts aanpassen

Bij de layouts krijgt u de volgende mogelijkheden.

 • Aanpassen : Kies deze knop om de geselecteerde factuur layout aan te passen
 • Nieuw : Kies deze knop om een nieuwe factuur layout toe te voegen, aan de hand van de door WinTax aangeleverde standaard layout
 • Verwijderen : Kies deze knop om de geselecteerde factuur layout te verwijderen
 • Klonen : Kies deze knop om de geselecteerde factuur layout te klonen
 • Hernoemen : Kies deze knop om de geselecteerde factuur layout te hernoemen


Layout inrichten

Nadat u de geselecteerde layout hebt gekozen en heeft geselecteerd om deze aan te passen, opent het venster om factuur layouts daadwerkelijk te kunnen aanpassen.

Layouts aanpassen

Het venster is opgedeeld in verschillende tabbladen, om verschillende aspecten van de factuur layout te kunnen aanpassen.

 • Factuur - boven : De bovenkant van een reguliere factuur. Hier staan zaken als adressering, factuurnummer, factuurdatum en factuuromschrijving
 • Factuur - midden : Het midden van een reguliere factuur. Hier staan de rit omschrijvingen die op de factuur zullen worden gegenereerd, alsmede de rittarieven
 • Factuur - onder : De onderkant van een reguliere factuur. Hier staan totalen, BTW bedragen en percentages, administratiekosten
 • Inlezen omschrijving : Hier kunt u de rit omschrijving, zoals die gegenereerd wordt, ingeven
 • Inlezen extra : Hier kunt u ingeven hoe de extra vanuit de rit wordt weergegeven
 • Aanmaning (1e) : Hier kunt u de layout van de eerste aanmaning die door WinTax Factuur wordt gegenereerd opmaken
 • Aanmaning (2e) : Hier kunt u de layout van de tweede aanmaning die door WinTax Factuur wordt gegenereerd opmaken
 • Aanmaning (laatste) : Hier kunt u de layout van de laatste aanmaning die door WinTax Factuur wordt gegenereerd opmaken
 • Garage - midden : Het midden van een reguliere factuur, zoals die wordt gegenereerd vanuit WinTax Garage. Hier staan de reparatie omschrijvingen die op de factuur zullen worden gegenereerd, alsmede de bijbehorende tarieven
 • Garage - onder : De onderkant van een reguliere factuur, zoals die wordt gegenereerd vanuit WinTax Garage. Hier staan totalen, BTW bedragen en percentages, administratiekosten


Per tabblad voorziet het venster in een menubalk:
Layout aanpassen menubalk

Ieder tabblad voorziet in een knop Invoegen. Met deze knop kunt u een code in de geselecteerde cel invoegen. Aan de hand van de ingevulde code wordt de factuur gevuld. Als u bijvoorbeeld in tabblad Factuur - boven klikt op invoegen, kunt u ervoor kiezen om Bank/Giro/IBAN aan te klikken, waarachter u ziet staan <18>, n. Dit houdt in dat de geselecteerde cel wordt gevuld met code <18>. De n geeft aan dat er geen maximaal aantal karakters wordt gebruikt om dit veld te vullen, alle inhoud van het veld, zoals het staat ingevoerd op de klantgegevens van de te factureren klant worden ingevuld. Indien u in plaats van de n een getal ziet staan, zoals bijvoorbeeld bij Factuurdatum kort (<10>, 10) is de grootte van de gegenereerde tekst altijd maximaal het aantal weergegeven karakters, in dit voorbeeld 10 ("dd-mm-jjjj").


Een aantal tabbladen heeft de mogelijkheid om speciale zaken toe te voegen, zoals een code om aan te geven dat de gehele regel niet moet worden gegenereerd als de waarde ervan 0 is. Dit is bijvoorbeeld in het geval van administratiekosten. Ook kunt u berekeningen toevoegen op de tabbladen Factuur - onder en Garage - onder.

Onder de knop (of knoppen) Invoegen vindt u de mogelijkheid om de cellen zoals die worden weergegeven op te maken.

 • Factuur - Layout kolom toevoegen.png : Met deze knop kunt u een kolom toevoegen door de geselecteerde kolom te splitsen
 • Factuur - Layout kolom verwijderen.png : Met deze knop kunt u de geselecteerde kolom verwijderen
 • Factuur - Layout rij toevoegen.png : Met deze knop kunt u een rij toevoegen boven de geselecteerde cel
 • Factuur - Layout rij verwijderen.png : Met deze knop kunt u de geselecteerde rij verwijderen
 • Factuur - Layout tekst opmaken.png : Hier kunt u de tekst van de geselecteerde cel opmaken. In volgorde betreft dit:
  • Dik gedrukte tekst
  • Cursieve tekst
  • Onderstreepte tekst
  • Doorstreepte tekst
 • Factuur - Layout tekstkleur.png : Hier kunt u de kleur van de tekst in de geselecteerde cel kiezen.
 • Factuur - Layout uitlijnen.png : Hier kunt u de uitlijning van de geselecteerde cel kiezen. In volgorde betreft dit:
  • Links uitgelijnd
  • Centraal uitgelijnd
  • Rechts uitgelijnd
 • Factuur - Layout cel opmaken.png : Hier kunt u de geselecteerde cel opmaken. In volgorde betreft dit:
  • Achtergrondkleur van de cel
  • Omlijning van de cel