Installatie client

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

WinTax

WinTax staat op een werkmachine: \\servernaam\WinTax\WinTax Wij adviseren om een netwerkschijf aan te maken, bijv. W: , welke verwijst naar \\servernaam\wintax .

In de WinTax share (\\servernaam\wintax\wintax) of op de netwerkschijf (W:\WinTax) vind u de wintax-clientsetup.exe . Deze kunt u uitvoeren. Wanneer u deze opent, dient u eerst een taal te kiezen voor installatie.

Wanneer u uw taal hebt gekozen, wordt het setup programma gestart.

Setup Welkom

Kies volgende.

In het volgende scherm kiest u waar vandaan WinTax moet worden geïnstalleerd. Dit is de WinTax Share of de netwerkschijf. U verwijst hier dus naar de locatie, waarvandaan u ook deze clientsetup heeft gestart.

Setup Servermap keuze

Kies volgende.

In dit scherm kunt u instellen in welke map WinTax zal worden geplaatst, in het startmenu van Windows. Standaard zal deze op WinTax staan.

Setup Startmenu keuze

Kies volgende.

In dit scherm krijgt u een overzicht van wat u heeft ingesteld. Indien deze gegevens correct zijn, klikt u op Installeren. Nu zal WinTax geïnstalleerd worden, waarna dit is afgerond kunt u setup sluiten.


Routecomponent en kaartmateriaal

Ter ontlasting van uw netwerk, adviseren wij om het WinTax routecomponent en kaartmateriaal lokaal op de client pc plaatst.

Het routecomponent vindt u in de WinTax Share of op de netwerkschijf in de map Config\Plugins . Het gaat hier om de mappen TravelmanagerComponents5 en (indien u beschikt over Tracking & Tracing) Tgx. Maak op C:\WinTax een map routecomponent en plaats de mappen TravelmanagerComponents5 en Tgx in de map routecomponent op C:\WinTax .

Wanneer u het routecomponent lokaal heeft geplaatst, dient u deze te registreren in WinTax. U kunt dit doen door in WinTax ‘Extra -> Opties -> Deze computer’ te kiezen. U dient hiervoor rechten te hebben. In dit venster kunt u het routecomponent-pad instellen. Het pad dat u kunt instellen is de map C:\WinTax\Routecomponent .

Om het routecomponent te gebruiken dient u WinTax, in Windows Vista en hoger, de eerste keer te starten als Administrator. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de snelkoppeling van WinTax Agenda in het startmenu en kies ‘Uitvoeren als administrator’. U kunt controleren of het routecomponent correct functioneert door een rit in te voeren met juiste adressen, wanneer er onder de ritgegevens kilometers en tijden verschijnen, werkt het routecomponent correct. Wanneer u onder de ritgegevens *.** hb (bijv 9.72 hb) ziet staan, werkt het routecomponent niet juist. Controleert u of al het bovenstaande correct is uitgevoerd. Zo niet, neemt u dan contact op met WinTax Support op 023-5555060.

Om het routecomponent te gebruiken in Tracking & Tracing dient u deze ook eenmaal te starten als administrator. Vervolgens kunt u in Tracking & Tracing de kaart openen. Wij adviseren ook hier om de kaart te kopieren naar de map C:\WinTax . Het kaart materiaal staat in W:\Carto1 . U dient de gehele map Carto1 te kopieren naar C:\WinTax. Vervolgens kunt u in Tracking & Tracing ‘Bestand -> Kaart’ kiezen. Hier navigeert u naar C:\WinTax\Carto1 en kiest het bestand Carto1.dbr . (De naam van het bestand kan afwijken.) Wanneer u de kaart heeft geladen, ziet u deze in zwart-wit kleuren. Dit houdt in dat er geen netwerkverbinding is. Om netwerkverbinding te maken kiest u Alt+F8. U krijgt de melding dat de verbinding met de hoofdcomputer tot stand is gebracht. Mocht dit niet het geval zijn, neemt u contact op met WinTax Support op 023-5555060 .


Login-script of domain-policy

Bovengenoemde zaken kunt u ook laten plaatsvinden door middel van een login-script of een domain-policy. Het kopieren van de bestanden kunt u laten uitvoeren zoals hierboven omschreven. De instellingen die in WinTax dienen te worden gedaan, worden opgeslagen in de WinTax.ini . De WinTax.ini is te vinden in de Windows folder van de desbetreffende computer of de Windows folder in het ingestelde profiel van de desbetreffende gebruiker, wanneer gebruik wordt gemaakt van een Terminal server. U kunt de zaken in WinTax.ini als volgt instellen:

Routecomponent


Kaartmateriaal

 • Sectie: Map
 • Eigenschapnaam: FileName
 • Eigenschapwaarde: C:\WinTax\Carto1\Carto1.dbr


Voorbeeld resultaat:

[agenda]

szTTRoutePlannerPath=C:\WinTax\Routecomponent

[Map]

FileName=C:\WinTax\Carto1\Carto1.dbr


Wanneer u gebruik maakt van een terminal server kunt u voor meerdere gebruikers hetzelfde routecomponent en kaartmateriaal gebruiken. Tevens kunt u op een terminal server de lokale backup voor de WinTax clients kunnen uitschakelen. Dit kunt u doen door in de WinTax.ini de volgende waarden mee te geven:

Client-backup uitschakelen

 • Sectie: agenda
 • Eigenschapnaam: fClientBackups
 • Eigenschapwaarde: False


Belangrijk is wel dat wanneer u deze uitschakelt, er een uurlijkse backup plaatsvindt op de WinTax server, welke gedupliceerd wordt naar een andere locatie dan op de desbetreffende server. De uurlijkse backup zorgt ervoor dat we bij een eventuele crash van de WinTax server, altijd data van maximaal een uur oud kunnen terugzetten.

Het GPS-log pad, waarvan WinTax Tracking & Tracing gebruik maakt voor het laden van historische voertuigdata, kunt u ook definieren in de WinTax.ini .

GPS-log pad instellen

 • Sectie: Map
 • Eigenschapnaam: szGpsLogPath
 • Eigenschapwaarde: W:\Gpslog


Het valt aan te raden dat gebruikers gebruik maken van een datumbereik, waarmee alleen een belangrijk gedeelte van de agenda wordt geladen. Dit is bevordelijk voor de reactiesnelheid van WinTax. Hiervoor dienen 6 instellingen te worden toegepast in de WinTax.ini:

 • Sectie: agenda
 • Eigenschapnaam: fLoadByOffset
 • Eigenschapwaarde: True
 • Eigenschapnaam: fFastByServer
 • Eigenschapwaarde: True
 • Eigenschapnaam: sLoadStart
 • Eigenschapwaarde: 1
 • Eigenschapnaam: sLoadEnd
 • Eigenschapwaarde: 1
 • Eigenschapnaam: lLoadStartOffset
 • Eigenschapwaarde: -30
 • Eigenschapnaam: lLoadEndOffset
 • Eigenschapwaarde: 30

Met de eigenschappen lLoadStartOffset en lLoadEndOffset stelt u respectievelijk aantal dagen terug en aantal dagen vooruit in. In bovenstaand geval laadt WinTax dus 30 dagen terug (-30) en 30 dagen vooruit (30).

Twee WinTax Agenda sessies op één werkstation

U kunt meerdere WinTax sessies starten, door de snelkoppeling van WinTax Agenda aan te passen. U klikt hiervoor met de rechtermuisknop op de snelkoppeling van WinTax Agenda en kiest Eigenschappen of Properties.

WinTax Agenda Snelkoppeling - Eigenschappen

In het nieuw geopende venster kiest u tabblad Snelkoppeling of Shortcut. In het veld Doel of Target voegt u aan het einde van het veld de volgende tekst toe: ' /secondinstance'

WinTax Agenda Snelkoppeling - Doel aanpassen

Kies Toepassen of Apply. Door gebruik van deze snelkoppeling kunt u nu twee WinTax Agenda sessies op één werkstation gebruiken.

WinTax2WinTax Client

De WinTax2WinTax Client is een programma dat door Korton is ontwikkeld, om een datacommunicatie koppeling te kunnen realiseren tussen een WinTax Agenda pakket en een niet WinTax Agenda pakket. De W2W-client fungeert hierbij als "middleware" die de communicatie doet met WinTax en de ontvangen communicatie middels bestandsuitwisseling aanbiedt aan het andere agendapakket.

Installatie WinTax2WinTax-client

De installatie van de WinTax2WinTax-client gaat op deze manier als de meeste Windows programma’s. U dubbel klikt op het wintax-w2wcsetup-new.exe bestand, waarna u de keuze waar u de software wilt installeren. Standaard is dit “C:\Program Files\Korton Software\WinTax”. Wanneer u op volgende drukt krijgt u de keuze waar in het startmenu de snelkoppeling moet komen te staan. Inrichten WinTax2WinTax koppeling

 • Start de applicatie W2Wc.exe.
 • Kies Extra --> Opties
 • Voer in het veld W2W URL de URL in die u van de hoofdaannemer heeft gekregen.
 • Voer in het veld W2W gebruiker het datacommnummer in dat is ingevoerd in de WinTax van de hoofdaannemer (in dit voorbeeld; 500)
 • Voer in het veld W2W wachtwoord het wachtwoord in dat is ingevoerd in de WinTax van de hoofdaannemer (in dit voorbeeld; 500)
 • Agenda koppeling; Deze instelling alleen gebruiken wanneer uw agenda de mogelijkheid heeft om automatisch WinTax ritten in te lezen.
 • Kies in het veld ‘Scannen elke x minuten’ met welke interval u wilt controleren of er nieuwe ritten zijn of dat er wijzigingen op reeds ontvangen ritten hebben plaatsgevonden.
 • Selecteer het vinkje Ritberichten weergeven indien u een pop-up bericht wilt zien wanneer er een rit of wijziging is ontvangen.
  W2Wc opties.png
 • Selecteer het vinkje Taakbalk popups indien u wilt dat ritberichten worden weergegeven, als een klein berichtje in de hoek rechtsonder van uw scherm.


Agenda koppeling

Wanneer uw agenda pakket de mogelijkheid heeft om automatisch ritopdrachten vanuit WinTax in te lezen, dan kunt u dit instellen doormiddel van de volgende instellingen.

 • Agenda koppeling
 • S2C pad
 • C2S pad

Uw agendapakket leverancier kan u ondersteunen bij het installen van de agenda koppeling.

 • Heeft uw agenda pakket de mogelijkheid om ritten geleverd door WinTax automatisch inlezen. (keuze: Ja/Nee)
 • Directory waarin de binnenkomende gegevens moeten worden geplaatst.
 • Directory waarin de uitgaande gegevens worden geplaatst.
 • Wijze waarop uw agenda pakket de gegevens aangeleverd moet hebben. (keuze: MSXML/Open XML).