Tracking & Tracing: Wagenhistorie modus

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wagenhistorie modus

Binnen Tracking & Tracing is het mogelijk om terug te kijken in de geschiedenis van de GPS posities van een voertuig. Op deze manier kan precies de afgelegde route van een voertuig worden nagelopen. Het is daarbij ook gelijk inzichtelijk wat op een bepaald moment de status van het voertuig was. Zie Status kleuren

Opstarten wagenhistorie

Wagenhistorie opstarten.png
De wagenhistorie mode kan op meerdere manieren opgestart worden:
 • Via het knopje op de werkbalk in Tracking & Tracing
 • Via het menu Extra - Wagenhistorie mode...
 • Met gebruik van de sneltoetsen CTRL+W

Alvorens u de Wagenhistorie modus start, is het aan te raden om de optie 'Tijdelijk geen GPS verwerken' in te schakelen, door op de knop met de ster te drukken in de werkbalk van Tracking & Tracing, of de toetsencombinatie Ctrl+T te gebruiken.

Wagenhistorie overzicht

Historie voertuig.png

Zodra de wagenhistorie mode is opgestart, komt er een selectievenster in beeld. In dit venster is de mogelijkheid om het voertuig en een datum/tijd range te selecteren waarbinnen de wagenhistorie opgevraagd dient te worden.

Indien er voor een bepaald voertuig in een bepaalde periode geen GPS gegevens zijn ontvangen in WinTax, dan komt er een melding dat er geen gegevens beschikbaar zijn.
Historie geen gegevens.png

Indien u van mening bent dat de melding onterecht wordt getoond, controleer dan het GPS log pad in de Opties van Tracking & Tracing.

Als er voor een voertuig wel gegevens beschikbaar zijn, dan komt er onder het selectievenster een chronologische lijst van alle gps posities en de status op dat moment. Daarbij staat in de kolommen nog aanvullende data die bruikbaar kan zijn voor analyses:

 • Wagen
 • Tijd
 • Snelheid van het voertuig op dat moment
 • Kilometerstand
 • Status. Een aantal mogelijke statussen zijn:
  • Begin dienst
  • Keep alive - is een periodiek bericht waarmee de terminal aangeeft dat hij nog aan staat. Dit is per type dataterminal anders en is niet vanuit WinTax instelbaar. Voor vragen hierover, neem contact op met uw datacomleverancier.
  • Bevestiging bericht
  • Begin rit
  • Einde rit
  • Einde dienst
  • Sector melding
  • Onbekend bericht. Dit kan bijvoorbeeld een chatbericht zijn naar een voertuig.

Als een bepaalde GPS positie is geselecteerd is het ook mogelijk om aan de onderkant van het selectievenster te kiezen voor 'Bekijken met Google Maps Street View'. Op deze manier is het gelijk inzichtelijk wat de exacte locatie is van een GPS positie.

Wagenhistorie met visuele weergave

Historie voertuig met visuele planner.png

Vanaf 2016 zit er in WinTax ook een visualisatie van de GPS gegevens ten opzichte van de tijd en het verloop van de kilometers. Naast de knop 'Bekijken met Google Maps Street View' zit een knopje '>>' hiermee klapt de visuele weergave open.

Op dit overzicht is de totale diensttijd te zien en per blok van 15 minuten is te zien wat er in die periode is gebeurd middels de statuskleuren. Als je met de muis over een blokje gaat van 15 minuten, dan staan daarin alle geregistreerde polberichten na te lezen.

In het overzicht loopt ook een verticale lijn van linksboven naar rechtsonder. Dit is het verloop van het aantal kilometers ten opzichte van de tijd in een dienst. Linksboven is de beginkilometerstand van een dienst en rechtsonder is de eind kilometerstand van een dienst. Daartussen zit het verloop van de dienst.
Staat een chauffeur bijvoorbeeld een hele tijd stil, dan zal de lijn in die periode recht naar beneden gaan omdat er geen verloop is in de kilometerstand.

Wagenhistorie op de kaart

Op het moment dat een voertuig en datum/tijd range is gekozen, kan je ook op de kaart van Tracking & Tracing de route zien die het voertuig heeft afgelegd. Afhankelijk van de Opties zijn de GPS posities dan aan elkaar gekoppeld en zie je de exact gereden route. Op de kaart is de GPS pol die in het selectievenster is gekozen gemarkeerd met een blauwe pijl naar beneden die wijst naar het specifieke bolletje op de kaart.
Gps positie met kaart.png