Versies/u20200502

Uit WinTax Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
<< u20200402 - u20200602 >>

WinTax 2 WinTax

Ondersteuning onderaannemer wagens gps eta/etd berekening

Ritten die vanuit WinTax uitbesteed werden aan andere vervoerders, kregen altijd alleen een gps en ETA binnen bij de ontvangst van de rit door de chauffeur en bij de start van de rit. Het is nu mogelijk voor de andere vervoerder om bij elke gps pol die binnenkomt deze door te sturen naar de WinTax vervoerder. Op deze manier zijn ook de uitbestede ritten beter te monitoren. WinTax kan op basis van deze gps gegevens zelf de ETA/ETD berekenen. Indien de andere vervoerder gebruik maakt van een ander softwarepakket, moet diens leverancier de koppeling nog wel bijwerken naar het nieuwste WinTax 2 WinTax protocol.

Ondersteuning voor gps bericht 'c2sgps'

Voor WinTax 2 WinTax is er een nieuw type bericht bijgekomen om tussentiijdse gps pols (keep alive) terug te koppelen middels een c2sgps bericht.
Gps-w2w.png

Ondersteuning eta/etd herberekenen als voertuig langere tijd stilstaat

In WinTax worden standaard de gps gegevens opnieuw berekend als de verplaatsing tussen 2 gps posities meer dan 800 meter bedragen. Als een voertuig binnen een straal van 800 meter rondrijdt of stilstaat, werd daardoor de ETA en ETD tijd niet bijgewerkt, terwijl dat wel moet gebeuren om deze tijden up-to-date te houden. Nu wordt er sowieso elke 5 minuten een extra ETA/ETD tijd berekening uitgevoerd.

Odata koppeling

 • diensten feed uitgebreid met gebruiker en pauzes
 • pauze_starttijd_1 t/m ._12 en pauze_eindtijd_1 t/m ._12
 • afstortingen feed met chauffeur uitklapbaar
 • 'actieve_diensten' feed met koppeling naar chauffeur, wagen en groepfilter

optie om uitgebreide ritgegevens voor ritten in de toekomst te berekenen

Onlangs hebben we gemaakt dat na het goedkeuren van ritten de afstand en tijdberekening kon worden uitgevoerd op een rit. Echter is het voor forecasting ook handig om ritten in de toekomst al berekend te hebben. Vanaf deze versie is dat mogelijk. Omdat het berekenen van afstanden en tijden best een ingrijpend proces is, kan er standaard maximaal voor 2 dagen vooruit berekend worden.

Hiervoor moeten wel een aantal instellingen doorgevoerd worden:

 • fCalcODataTimeDistFutureASync: ritten berekenen in de toekomst aan/uit zetten.
 • iCalcODataTimeDistFutureMaxDays: max aantal dagen in de toekomst bekijken. standaard 2. Ritten van morgen en later hebben prio over ritten van vandaag, en ritten van vandaag prio over ritten in het verleden.
 • iCalcODataTimeDistFutureMaxBatchSize: max aantal ritten wat tegelijk berekend kan/mag worden. Standaard 10.
 • iCalcODataTimeDistFutureStartTime: Starttijd (in hele uren) standaard 2 (= 02:00)
 • iCalcODataTimeDistFutureDuration: Max aantal (minuten) hoe lang de berekening mag lopen vanaf de starttijd. Standaard 120 minuten

Op het moment dat de berekeningen zijn uitgevoerd, kan WinTax optioneel een rapportage versturen als de berekeningen gedaan zijn. Hiervoor moet er in de systeeminstellingen een geadresseerde worden ingesteld.
Ritberekingen rapportage mail.png

Wintax Tracking & Tracing: tijdverschuiving kunnen toepassen op gecombineerde ritten

In WinTax Tracking & Tracing is het mogelijk om combinaties te maken van ritten en daarna een actie ‘Routes plannen’ te doen. Dit kan vooruit of achteruit:

 • Als er achteruit gepland wordt dan wordt eerst gekeken wat de vroegste geboekte meldtijd is op de laatste bestemmingslocatie.
 • Als er vooruit gepland wordt dan wordt er eerst gekeken wat de laatste geboekte tijd is op het eerste vertreklocaties.

Vervolgens wordt op basis van de gevonden tijd vooruit of achteruit uitgerekend wat de geplande tijden zullen zijn op alle andere locaties volgens het routecomponent en deze worden (in T&T) opgeslagen als nieuwe geplande tijden en getoond in een overzicht.

Het was hierbij niet mogelijk om de gevonden tijd verder te beïnvloeden waardoor het dus niet mogelijk is om de geplande tijden iets eerder of iets later te maken. Dit zou wel wenselijk zijn voor de optimalisatie van het vervoer, bijvoorbeeld voor het laten aansluiten van combinaties of voor het creëren van zoveel mogelijk speling aan het begin van de dienst. Enige wat mogelijk is, is om elke rit te dubbelklikken en dan handmatig elke rit aan te passen maar dit is erg omslachtig.

Nadat de vernieuwde ‘Routes plannen’ actie is gedaan is het mogelijk om met een nieuwe actie op te geven dat (in T&T) alle nieuwe geplande tijden een aantal minuten naar voren of achter gezet moeten worden.
Bijzonderheden:

 • Hierbij geldt een maximum van 30 minuten vooruit of achteruit, zonder mogelijkheid om deze waarde aan te passen.
 • Hierna moet het overzicht bijgewerkt worden.
 • Als vervolgens actie ‘Routes toepassen’ uitgevoerd is, worden de aangepaste nieuwe tijden gebruikt.
 • Als actie ‘Routes plannen’ nogmaals gedaan wordt na het aanpassen van de minuten, moeten de verschuivingen ongedaan gemaakt worden en moet de gebruiker ze dus opnieuw doen als gewenst.

Tijdverschuiving op samenstelling.png

WinTax Factuur: ondersteuning office 365 email limiet per minuut

Steeds meer bedrijven gaan over naar Office365. In deze versie van Office zit een limiet dat er maximaal 30 mails per minuut mogen worden verzonden, maar bij passagier facturaties zijn dat er vaak meer dan 30 tegelijk. Om dit alsnog mogelijk te kunnen maken is een optie in WinTax Factuur gemaakt die de limitatie van Office365 kan omzeilen.

Office365 limitatie.png

Machtigingen opvragen via Korton Regie: ondersteuning voor nummer toevoeging

Bij het ophalen van machtigingen werd het huisnummer toevoegsel niet meegenomen in de communicatie. Bij het indienen van een rit vanuit WinTax naar Korton Regie ontstond dan een probleem op de adrescontrole omdat het adres van de rit niet overeenkomt met het adres op de machtiging. Dit is nu opgelost.